Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MAT2011 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Tuncay KÖROĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. DR ELİF BAŞKAYA,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı fen bilimleri ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlere ait matematiksel modellerin oluşturulması, oluşturulan modellerin analitik, kalitatif ve temel bazı sayısal çözüm yöntemleri ile çözülmesi ve çözümlerin matematiksel model kapsamında yorumlanabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

çeşitli problemlere ait matematiksel model oluşturabilirler

1,3

ÖÇ - 2 :

oluşturulan modeli temel analitik, kalitatif ve kısmen sayısal çözüm yöntemleri ile çözebilirler

1,4,6

ÖÇ - 3 :

elde edilen çözümü problemin modellediği olay kapsamında yorumlayabilme bilgi ve becerisini kazanabilirler

2,3,5

ÖÇ - 4 :

ders kapsamında incelenen iyi tanımlı bir problemin çözümünü belirleyebilirler

3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Matematiksel model olarak diferensiyel denklemler, Eğim alanları ve çözüm eğrileri, Birinci mertebeden diferensiyel denklemler için başlangıç değer problemi (varlık, teklik ve değişik denklem türleri için analitik çözüm yöntemleri ) , Uygulamalar (nüfus Modelleri , İvme ? Hız Modeli) , n-inci mertebeden lineer denklemlerin genel çözüm teorisi ve sabit katsayılı homojen denklemlerin genel çözümleri, Uygulamalar (mekanik titreşimler, elektrik devreleri) , Sınır değer problemleri (öz değerler, öz fonksiyonlar) ve uygulamalar (kiriş denklemi) , Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ( belirsiz katsayılar yöntemi, parametre değişim yöntemi) , Laplace ve ters Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümü yardımıyla başlangıç değer problemlerinin çözümleri, matrisler ve lineer cebirsel sistemler (özet tanıtım) , birinci mertebeden lineer diferensiyel denklem sistemleri, yüksek mertebeden denklemlerin birinci mertebeden sistem dönüştürülmesi, homojen sistemlerin öz değer ve öz vektörler yardımıyla çözümlerinin belirlenmesi, üstel matrisler ve homojen olmayan birinci mertebeden lineer diferensiyel denklem sistemlerinin çözümü, diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri (Euler ve Runge Kutta yöntemi)

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Diferensiyel denklemler ve temel kavramlar. Matematiksel model olarak diferensiyel denklemler. (Adi-kısmi diferensiyel denklemler, diferensiyel denklemlerin derece ve mertebesi. Diferensiyel denklemlerin elde edilişi).

 Hafta 2

Diferensiyel denklemlerin genel, özel ve tekil çözümleri. Varlık-Teklik teoremleri. Yön alanları ve çözüm eğrileri.

 Hafta 3

Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, tam ve tam şekle dönüştürülebilen diferensiyel denklemler.

 Hafta 4

Lineer diferensiyel denklem, Bernoulli diferensiyel denklemi ve uygulamalar (nüfus modeli, ivme-hız modeli, ısı problemleri).

 Hafta 5

Değişken değiştirme yöntemi. İndirgenebilir denklemler (Değişkenlerden birini içermeyen ve lineer olmayan diferensiyel denklemler).

 Hafta 6

n-inci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin genel çözüm teorisi (çözümlerin lineer bağımsızlığı, homojen denklemler için süperpoziyon prensibi, özel ve genel çözüm kavramları). n-inci mertebeden sabit katsayılı homojen diferensiyel denklemlerin genel çözümleri.

 Hafta 7

Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ve çözüm yöntemleri. (Belirsiz katsayılar yöntemi Parametrelerin değişimi yöntemi).

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Başlangıç ve sınır değer problemleri. (Sınır değer problemleri için özdeğerler, öz fonksiyonlar. Fiziksel uygulamalar, mekanik titreşimler, Elektrik devreleri).

 Hafta 10

Değişken katsayılı homojen ve homojen olmayan diferensiyel denklemler (Cauchy-Euler, Legendre diferensiyel denklemleri). Mertebe düşürme yöntemi.

 Hafta 11

Diferensiyel denklemlerin adi ve düzgün tekil nokta civarında seriler yardımıyla çözümü.

 Hafta 12

Laplace ve ters Laplace dönüşümleri. Kısa Sınav.

 Hafta 13

Sabit ve değişken katsayılı başlangıç değer problemleri ile Delta-Dirac ve öteleme fonksiyonlarını içeren diferensiyel denklemlerin Laplace yöntemiyle çözümleri.

 Hafta 14

Diferensiyel denklem sistemleri. Yüksek mertebeden diferensiyel denklemlerin birinci mertebeden sisteme dönüştürülmesi. Homojen diferansiyel denklem sistemlerin özdeğer, özvektör yöntemi ile çözümü. Homojen olmayan sabit katsayılı diferensiyel denklem sistemlerinin çözümleri.

 Hafta 15

Laplace dönüşümlerinin diferensiyel denklem sistemlerine uygulanışı. Diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri (Euler ve Runge-Kutta yöntemi).

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Edwards, C.H., Penney, D.E. (Çeviri Ed. AKIN, Ö). 2006; Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri (Bölüm 1-7), Palme Yayıncılık, Ankara.

 

İlave Kaynak

1COŞKUN, H. 2002; Diferansiyel Denklemler, KTÜ Yayınları, Trabzon.

2BAŞARIR, M., TUNCER, E.S. 2003; Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, Değişim Yayınları, İstanbul.

3KREYSZIG, E. 1997; Advenced Engineering Mathematics, New York.

4BRONSON, R. (Çev. Ed: HACISALİHOĞLU, H.H.) 1993; Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayınları, Ankara.

5SPIEGEL, M.R. 1965; Theory and Problems of Laplace Transforms, McGraw-Hill Book company, New York.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2013

2

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2014

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

5

14

70

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

9

1

9

Arasınav

0

0

0

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

147