Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JFZ2017 UYGULAMALI JEOFİZİK 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ali ELMAS
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. YRD. DOÇ. DR. Ali Erden BABACAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrenciye gravite, manyetik, sismik ve elektrik yöntemlerin temel prensiplerini uygulamalı olarak kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

uygulamalı jeofizik anabilim dalı ve alt bilim dalı yöntemlerini tanıyacaklardır.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 2 :

jeofizik yöntemlerin uygulanması ve veri toplama, işleme ve değerlendirme aşamalarındaki temel ilkeleri öğreneceklerdir.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 3 :

sismik kırılma yöntemi ve uygulamasını yaparak kavrayacaklardır.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 4 :

sismik Yansıma yöntemi temelleri ve yer altı yapısının belirlenmesinde kullanımını uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 5 :

gravite yöntemi temellerini ve gravite yöntemi uygulamasını öğrenilecektir.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 6 :

manyetik yöntem temelleri ve bir manyetik araştırmanın yapılması uygulamalı olarak öğrenilecektir.

1,3,5,11,12

1,3

ÖÇ - 7 :

güncel yer-elektrik yöntemlerin kullanım amaçlarını öğreneceklerdir.

1,3,5,11,12

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Jeofiziğin tanımı, gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, uygulamalı jeofiziğine giriş, gravite ve manyetik yöntemlerin temelleri, yerin gravite alanı, gravitenin ölçülmesi, gravite ölçülerinin değerlendirilmesi, yerin manyetik alanı jeomanyetik aletler ve manyetik ölçülerin alınması, manyetik ölçülerin değerlendirilmesi. Gravite ve manyetik arama arazi örnekleri. Sismik yöntemler, sismik yöntemlerin temelleri, sismik veri toplama işleme ve sismik verilerin değerlendirilmesi, sismik kırılma yöntemi, sismik yansıma yöntemi. Sismik uygulamalar. Elektrik & elektromanyetike giriş. Saha verilerinin toplanması ve temsili, eşpotansiyel yöntemler, elektrik özdirenç yöntemleri, self potansiyel (SP) yöntemi ve indüksiyon polarizasyonu yöntemi (İP) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş ve dersin amacı,

 Hafta 2

Jeofiziğin araştırma alanları, yöntemleri ve planlama

 Hafta 3

Gravite yönteminin özellikleri ve kuramsal esasları

 Hafta 4

Gravite yöntemine uygulanan düzeltmeler ve gravite anomalileri, uygulama

 Hafta 5

Manyetik yöntemin özellikleri ve kullanılan tanımlar

 Hafta 6

Manyetik ölçümler ve manyetizma türleri

 Hafta 7

Gravite ve Manyetik yöntemlerine ait uygulamalar

 Hafta 8

Doğal potansiyel yöntemi ve uygulama alanları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Elektrik ve elektromanyetik yöntemler ve kullanım alanları, uygulama

 Hafta 11

Elektrik ve elektromanyetik verilerin değerlendirilmesi ve uygulamalar

 Hafta 12

Sismik dalgalar, özellikleri, elastik parametreler

 Hafta 13

Sismik kırılma yöntemi ve uygulama alanları

 Hafta 14

Sismik yansıma yöntemi ve uygulama alanları

 Hafta 15

Sismik uygulamaları, Sismoloji

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ergin, K., 1985, Uygulamalı Jeofizik, İTÜ yayınları

2Şanver, M., İşseven, T., 2007, Gravite ve manyetik arama yöntemleri, Nobel yayın dağıtım, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Kearey, P., Brooks, M., 1990, An introduction to Geophysics, Blackwell Science publication.

2Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., 1990, Applied Geophysics, Cambridge University Press.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

12

1

12

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

14

14

Ödev

2

5

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

125