Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ2011 PALEONTOLOJİ 2+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Şenol ÇAPKINOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Paleontolojinin temel ilkelerini ve ana fosil gruplarının genel özelliklerini öğretmeyi amaçlar.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

paleontolojinin temel kurallarını kavrar

14

1,4

ÖÇ - 2 :

ana fosil gruplarını tanımlayabilir

12

1,4

ÖÇ - 3 :

bazı fosil taksonlar yardımıyla tortul kayaçları yaşlandırabilir

5

1,4

ÖÇ - 4 :

fosiller yardımıyla kayaçların genel çökelme ortamlarını yorumlayabilir

5

1,4

ÖÇ - 5 :

yeryüzünde organik hayatın gelişimini anlayabilir

5

1,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Paleontolojinin tanımı. Fosil tanımı. Fosillerin korunma şekilleri. İz fosiller. Takson ve taksonomi (sistematik) . Tür tanımı. Paleontolojide yazım kuralları. Paleontolojide adların türetilmesi. Cins ve/veya tür mertebesinde yeni bir takson tanımlandığında uyulması gereken kurallar. Denizel yaşam ortamları ve hayvanların yaşam şekillerine göre sınıflandırılması. Omurgasız filumları: Porifera, Archaeocyatha, Coelenterata, Bryozoa, Brachiopoda, Mollusca (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda) , Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata (Graptolithina) . Mikropaleontoloji: Foraminiferler, Radiolaria, Calpionella, algler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Paleontolojinin tanımı. Fosiller ve fosilleşme. Fosillerin korunma tarzları. Takson ve taksonomi. Türün tanımı.

 Hafta 2

Paleontolojik nomenklatür. Denizel organizmaların hareketliliklerine göre sınıflandırılması. Denizel çökelme ortamları. Jeolojik zaman ölçeği.

 Hafta 3

Porifera, Archaeocyatha, Coelenterata (Rugosa, Tabulata and Scleractinia)

 Hafta 4

Bryozoa, Brachiopoda

 Hafta 5

Pelecypoda, Gastropoda

 Hafta 6

Cephalopoda (Nautiloidea, Ammonoidea, Belemnoidea)

 Hafta 7

Cephalopoda

 Hafta 8

Arthropoda (Trilobita)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Echinodermata (Echinoidea, Crinoidea, Cystoidea, Blastoidea, Stelleroidea)

 Hafta 11

Echinodermata, Hemichordata (Graptolithina)

 Hafta 12

Mikrofosiller Foraminiferler)

 Hafta 13

Microfosiller (Radiolarialar, Calpionellidler and Algler)

 Hafta 14

2. Arasınav

 Hafta 15

Mikroskop uygulaması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çapkınoğlu, Ş. 2004. Paleontoloji. Ders notu, 88 s.

 

İlave Kaynak

1Black, R.M., 1970, The Elements of Palaeontology. Cambridge University Press, Cambridge, 339 p.

2Milsom, C. and Rigby, S. 2010. Fossils at a Glance. Wiley-Blackwell, UK,159 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

2

14

28

Arasınav için hazırlık

10

3

30

Arasınav

1.15

1

1.15

Kısa sınav

.45

1

.45

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

3

30

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

147.6