Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME4012 HEAT AND MASS TRANSFER 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet Emin ARICI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Isı transferi esaslarını kavratarak ısı ve kütle transferi benzetimi yolu ile ısı ve kütle geçişi süreçlerini tasarlayabilmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ısı ve kütle geçişinin önemini kavrayacaklar

1

1,3

ÖÇ - 2 :

ısı transferi bilgilerini pekiştirecekler, ilgili kanunları öğrenecek ve uygulayabilecekler

1

1

ÖÇ - 3 :

ısı ve kütle transferi problemlerine pratik çözüm önerileri getirebilecekler

1

1

ÖÇ - 4 :

uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar

1

1,3

ÖÇ - 5 :

ısı ve kütle transferi süreçlerinin ve sistemlerinin tasarımını yapabilecekler

3

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel ısı transferi ve enerji dengesi. Taşınımla ısı ve kütle geçişi. Kütle yayılımı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş. Isı İletimi. Isı Taşınımı. Isı Işınımı. Kütle Yayılımı. Kütle Taşınımı.

 Hafta 2

Konsantrasyon Tanımları. Fick Kanunu. Arayüzeylerdeki Konsantrasyonlar.

 Hafta 3

Fick Kanunu. Kütle Difüzyon Katsayısı. Bileşenin Korunumu İlkesi.

 Hafta 4

Kütlesel Yayılım Denklemi. Homojen Kimyasal Reaksiyonların Olmadığı Durgun Ortam İçin Kütle Yayılımı.

 Hafta 5

Uygulamalar.

 Hafta 6

Katalitik Yüzey Reaksiyonlu Durgun Ortam. Eşit Akılı Karşılıklı Yayılma.

 Hafta 7

Bir Tüp İçinde Buharlaşma. Homojen Kimyasal Reaksiyonlu Kütle Yayılımı. Uygulamalar.

 Hafta 8

Geçici Rejimde Yayılım. Sayısal Analiz. Uygulamalar.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Taşınımla Kütle Geçişi. Boyut Analizi. Boyutsuz Parametrelerin Fiziksel Önemi. Uygulamalar.

 Hafta 11

Taşınımla Kütle Geçişi. Konsantrasyon Sınır Tabakası. Isı ve Kütle Geçişi Benzeşimi.

 Hafta 12

Taşınımla Isı ve Kütle Geçişi. Uygulamalar.

 Hafta 13

Işınım. Siyah Cisim Işınımı. Çevresel Işınım.

 Hafta 14

Şekil Faktörü. Yüzeyler Arasında Net Işınım.

 Hafta 15

Proje

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., and Lavine, A. S. 2007; Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, John Wiley, USA.

 

İlave Kaynak

1Öztürk, A. ve Yavuz, H., 1995; Uygulamalarla Isı Geçişi: Tanıtım ve Işınım, Çağlayan Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2018

2

25

Proje

14

12

25

Dönem sonu sınavı

16

31/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

2

1

2

Proje

8

2

16

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

90