Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME4010 MECHATRONIC SYSTEMS 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Levent GÜMÜŞEL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd.Doç.Dr. Nurhan GÜRSEL ÖZMEN
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders mekatronik sistemlerin incelenmesini hem yazılımsal hem de donanımsal olarak kapsamaktadır. Bu kapsama temel analog ve dijital elektronik uygulamaları, PIC serisi mikrodenetleyicilerin tanıtımı ve C dilinde programlanması ve mekanik sistemlere kontrol amaçlı elektronik devrelerin hazırlanması ve yazılımsal kontrol stratejilerinin geliştirilmesi girmektedir. Algılayıcılar ve eyleyiciler hakkında temel bilgiler verilmektedir. Laboratuvar ortamında yaygın kullanımda olan algılayıcılar ve hareketlendiriciler incelenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Mekatronik kavramını anlama ve mekatronik sistem elemanlarını tespit edebilme becerisi

1

1,4

ÖÇ - 2 :

Mekatronik sistemlerin kontrolü için gerekli temel kontrol tekniklerini anlama ve kurabilme becerisi

1

1,4

ÖÇ - 3 :

Mekatronik uygulamaları için uygun eyleyicileri ve algılayıcıları seçebilme ve kullanabilme becerisi

1,3

1,4

ÖÇ - 4 :

Mekatronik uygulamalarında kullanılacak mikrodenetleyicilerin imkanlarını ve sınırlamalarını fark edebilme becerisi

1,3

1,4

ÖÇ - 5 :

Mekatroniği oluşturan disiplinler arası çalışabilme ve bu disiplinlerin öğretilerini ürün oluşturmada kullanabilme becerisi

1,3

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Mekatronik kavramı ? mekatronik sistemlerin temel bileşenleri Algılayıcılar ve eyleyiciler - yaygın kullanımda olan algılayıcı ve eyleyicilerin performansları PIC serisi mikrodenetleyiciler: 16F84A, 16F628A ve 16F877A Mikrodenetleyici sistemlerin birlikte kullanıldığı çevresel birimlerin tanıtılması Program yazılımı ve PIC mikrodenetleyicisine yüklenmesi Buton, LED ve DC motor kullanılan PIC devrelerinin laboratuvar ortamında hazırlanıp denenmesi Çeşitli algılayıcıların PIC ile birlikte kullanılması Mekatronik sistemlerin dizaynında elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonu

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Mekatronik kavramı

 Hafta 2

Mekatronik sistemlerin temel bileşenleri

 Hafta 3

Algılayıcılar ve eyleyiciler

 Hafta 4

Yaygın kullanımda olan algılayıcı ve eyleyicilerin performansları

 Hafta 5

PIC serisi mikrodenetleyiciler: 16F84A

 Hafta 6

PIC serisi mikrodenetleyiciler: 16F628A ve 16F877A

 Hafta 7

Mikrodenetleyici sistemlerin birlikte kullanıldığı çevresel birimlerin tanıtılması

 Hafta 8

Program yazılımı ve PIC mikrodenetleyicisine yüklenmesi

 Hafta 9

Yarı yıl sınavı

 Hafta 10

Buton, LED ve DC motor kullanılan PIC devrelerinin laboratuvar ortamında hazırlanıp denenmesi

 Hafta 11

Buton, LED ve DC motor kullanılan PIC devrelerinin laboratuvar ortamında hazırlanıp denenmesi

 Hafta 12

Çeşitli algılayıcıların PIC ile birlikte kullanılması

 Hafta 13

Çeşitli algılayıcıların PIC ile birlikte kullanılması

 Hafta 14

Mekatronik sistemlerin dizaynında elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonu

 Hafta 15

Mekatronik sistemlerin dizaynında elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonu

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1ERDEN, A. 2007; Mekatronik Mühendisliği Kavramlar ve Uygulamalar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası

 

İlave Kaynak

1Bishop, R.H. 2008;The mechatronics handbook: mechatronic system control logic and data acquisition, CRC Press

2ZENGİN, F., ŞANLI. M, URHAN. O, GÜLLÜ. M.K.2006; Birsen Yayınevi, 2006; C Dili ile PIC Uygulamaları, Birsen Yayınevi

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/04/2018

2

25

Proje

13

17/05/2018

5

25

Dönem sonu sınavı

17

04/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Laboratuar çalışması

2

12

24

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

2

1

2

Ödev

1

5

5

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

6

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

90