Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME4004 MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Yasin ALEMDAĞ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Deformasyon mekanizmaları, dislokasyon teorisi, mukavemet artırma yöntemleri ve malzemelerin yorulma, sürünme ve kırılma gibi mekanik davranışlarına ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

gerilme ve birim şekil değiştirme kavramlarıyla mukavemet hipotezlerini öğrenecek

1,3

1,6

ÖÇ - 2 :

elastik deformasyon, plastik deformasyon mekanizmaları ve deformasyon enerjisine ilişkin bilgileri öğrenerek bu konularda yorum yapabilecek

1,3

1,6

ÖÇ - 3 :

dislokasyon teorisi ve mukavemet artırma yöntemlerini anlayabilecek

1,3

1,6

ÖÇ - 4 :

yorulma, sürünme ve kırılmaya dirençli malzeme tasarımını öğrenecek

1,3

1,6

ÖÇ - 5 :

anelastisite kavramını öğrenip, malzemelerin sönümleme özelliklerini değerlendirebilecek

1,3

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Elastik deformasyon. Deformasyon mekanizmaları ve deformasyon enerjisi. Akma kriterleri. Dislokasyon teorisi. Mukavemet artırma yöntemleri. Yorulma. Sürünme. Kırılma. Süperplastisite. Anelastisite ve malzemelerin sönümleme özellikleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, gerilme ve şekil değiştirme kavramları

 Hafta 2

Elastik şekil değiştirme ve elastik sabitler

 Hafta 3

Gerçek gerilme ve gerçek birim şekil değiştirme bağıntıları ve akma kriterleri

 Hafta 4

Plastik deformasyon mekanizmaları

 Hafta 5

Şekil değiştirme (deformasyon)enerjisi

 Hafta 6

Sıcaklık ve deformasyon hızının malzemelerin mekanik özelliklerine etkisi

 Hafta 7

Plastik şekil verme işlemlerinde kullanılan bağıntıların çıkarılması

 Hafta 8

Mukavemet artırma yöntemleri

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Mukavemet artırma yöntemlerine devam

 Hafta 11

Malzemelerin yorulma özellikleri

 Hafta 12

Yorulma ile ilgili bağıntılar ve yorulmaya dayanıklı malzeme tasarımı

 Hafta 13

Malzemelerin sürünme özellikleri

 Hafta 14

Sürünme mekanizmaları ve sürünmeye dirençli malzeme tasarımı

 Hafta 15

Anelastisite, termoelastik etki ve malzemelerin titreşim sönümleme kapasitesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çimenoğlu, H. ve Kayalı, E. S. 1994; Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, İkinci baskı, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Yayın No: 4, İstanbul

2Dieter, G. E. 1976; Mechanical Metallurgy, Second edition, McGraw-Hill Book Company, New York, USA

 

İlave Kaynak

1McClintock, F. A. and Argon, A. 1996; Mechanical Behavior of Materials, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, USA

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

07/04/2016

1,5

25

Ödev

14

9/05/2016

1

25

Dönem sonu sınavı

16

26/05/2014

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

9

18

Arasınav

1.5

1

1.5

Ödev

1

13

13

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

14

14

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Toplam iş yükü

90