Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM4023 SOĞUTMA TEKNİĞİ 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ali Can DALOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere soğutmanın temel ilkeleri ve alternatif soğutma sistemlerinin yanı sıra; buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve bu çevrimlerde kullanılan sistem elemanları hakkında, uygulamaya yönelik kapsamlı bilgiler vermek ve soğutma sistemi tasarımı yapabilme becerisi kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

modern yaşantıda soğutma uygulamalarının yerini ve önemini kavrayacaklar.

1,3

1

ÖÇ - 2 :

çeşitli soğutma teknikleri ve çevrimleri hakkında bilgi edinecekler.

1,3

1

ÖÇ - 3 :

soğutma yükü hesaplarını yapabilecek düzeye erişecekler.

1,3

1,6

ÖÇ - 4 :

soğutma sistemi ve elemanlarının seçimini ve performans değerlendirmelerini kendi başlarına yapabilecek seviyeye erişecekler.

1,3

1,6

ÖÇ - 5 :

bir soğuk depo tasarımını yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olacaklar.

1,3

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel soğutma çevrimleri ve kavramları. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin termodinamiksel analizi. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin elemanları: Kompresörler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, genleşme elemanları, yardımcı elemanlar ve kontrol cihazları. Soğutucu akışkanlar. Soğutma sistemlerinde ısı geçişi ve soğutma yükü hesapları. Soğutma tesisatında boru çaplarının belirlenmesi. Soğuk depo projesi örnekleri. Alternatif soğutma sistemleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Genel Bilgiler ve Tanımlar.

 Hafta 2

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri: Basit doymuş çevrim.

 Hafta 3

Tek kademeli buhar sıkıştırmalı gerçek soğutma çevrimi, aşırı soğutma ve aşırı kızdırma etkileri.

 Hafta 4

Karmaşık buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri.

 Hafta 5

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Ana Elemanları: Kompresörler, buharlaştırıcılar.

 Hafta 6

Yoğuşturucular, genleşme elemanları.

 Hafta 7

Sistem yardımcı elemanları ve kontrol cihazları.

 Hafta 8

Soğutucu Akışkanlar: Soğutucu akışkanların özellikleri, ikincil soğutucu akışkanlar. (Soğuk oda projelerinin dağıtımı)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Alternatif Soğutma Sistemleri: Absorpsiyonlu soğutma, buhar-jet sistemleri, termoelektrik soğutma, soğuk hava makinesi.

 Hafta 11

Soğutma Yükünün Hesabı: Cidar ısı kazançları, hava değişimi ısı kazançları, ürünlerden olan ısı kazançları.

 Hafta 12

Diğer ısı kazançları, soğutma yükü hesap tablosu.

 Hafta 13

Soğutma Devrelerinde Boru Çapı Tayini: Boru çapı seçim kriterleri, boru çaplarının yaklaşık olarak bulunması.

 Hafta 14

Projelendirme esasları ve örnekler.

 Hafta 15

Projelendirme esasları ve örnekleri (devam). (Dönem projelerinin teslimi)

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Genceli, O. F. 2001; Soğutma Tesisatı, MMO Yayın No:MMO/2001/295, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Özkol, N. 2004; Uygulamalı Soğutma Tekniği, MMO Yayın No: MMO/2004/115/6, Ankara.

22006 ASHRAE HANDBOOK, Refrigeration, Atlanta.

3Dossat, R. J. 1991; Principles of Refrigeration, Prentice-Hall, USA.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

16/11/2017

2

25

Proje

14

20/12/2017

1

25

Dönem sonu sınavı

16

08/01/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

1

7

7

Arasınav

1

2

2

Proje

2

7

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

9

9

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

90