Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3026 HİBRİT GÜÇ SİSTEMLERİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Tülin BALİ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynakları hakkında bilgi edinmek, hibrit güç sistemlerinin yapılarını ve işleyişlerini öğrenmek, sistemlerin ekonomik analizlerini yapabilmek, en az iki enerji kaynağı kullanan bir hibrit güç sistemi tasarlayabilmek, HOMER yazılımını kullanabilmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynakları hakkında bilgi edinecekler

1

1

ÖÇ - 2 :

hibrit güç sistemlerinin bileşenleri ve işletim karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

1,2

1,6

ÖÇ - 3 :

problemlere mühendisçe bakış akışı kazanacak ve çözüm üretebilecekler

2

1,6

ÖÇ - 4 :

hibirt hüç sistemlerinin tasarımlarını ve ekonomik analizlerini yapabilecekler

2

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Hibrit güç sistemleri (yenilenebilir ve/veya konvansiyonel en az iki enerji kaynağı kullanan güç sistemleri) ve kullanım alanları. Türkiye'deki konvansiyonel ve yenilenebilir enerji potansiyeli. Mevzuatlar. Dağıtık (yerinde) üretim. Şebeke bağımlı ve şebeke bağımsız sistemler. Hibrit güç sistemlerinin tasarımı ve ekonomik analizi. Sistem yükünün (güç gereksinimi) belirlenmesi. Sistem elemanlarının özellikleri ve seçim kriterleri. Güç sistemlerinde kullanılan dönüştürücüler. HOMER yazılımı ve uygulamalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Genel kavramlar (alternatif-yenilenebilir ve konvansiyonel enerji sistemleri, dağıtık enerji üretimi, tekil ve hibrit güç üretimi, şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız sistemler, akıllı şebekeler, vd.)

 Hafta 2

Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, hidrojen vd.) Konvansiyonel enerji kaynakları (kömür, doğal gaz, petrol ve türevleri, nükleer, biokütle, vd.)

 Hafta 3

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güç üretimi

 Hafta 4

Konvansiyonel enerji kaynaklarından güç üretimi

 Hafta 5

Hibrit güç sistemleri

 Hafta 6

Hibrit güç sistemleri

 Hafta 7

Şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız mono ve hibrit sistemler

 Hafta 8

Enerji mevzuatları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Dağıtık enerji üretimi ve akıllı şebekeler

 Hafta 11

HOMER yazılımı (sistem elemanlarının seçimi)

 Hafta 12

HOMER yazılımı (enerji kaynağı ile ilgili veriler)

 Hafta 13

HOMER yazılımı (güç gereksinimlerinin belirlenmesi ve yük profili)

 Hafta 14

HOMER yazılımı (ekonomik analiz)

 Hafta 15

Proje ve uygulamaların tartışılması

 Hafta 16

Dönemsonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2018

2

25

Proje

15

26/05/2018

0,5

25

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1.5

1

1.5

Proje

4

4

16

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Toplam iş yükü

90