Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3018 YAKITLAR VE YANMA 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Hakan BAYRAKTAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Hakan BAYRAKTAR, Prof. Dr. Zehra ŞAHİN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yaygın olarak kullanılan fosil yakıtları ve alternatif yakıtları tanıtmak. Yanma termokimyası ve kimyasal denge durumunda yanmaya ilişkin temel bilgileri kazandırmak. Çeşitli yakıt donanımlarının tasarlanmasına lişkin temel esasları öğretmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar ile alternatif yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

3

1,3

ÖÇ - 2 :

çeşitli yakma sistemlerine uygun yakıtları seçebilecek ve yakma sistemlerinin tasarımlarına yönelik temel bilgileri öğrenecek.

3

1,3

ÖÇ - 3 :

fakir, stokiyometrik ve zengin karışım durumlarında, düşük ve yüksek sıcaklıklarda yanma durumlarında, yanma hesabı yaparak yanma ürünlerinin yapısını belirleyebilecek.

1

1,3

ÖÇ - 4 :

yanmadan kaynaklanan çevre sorunları, özellikle hava kirliliği ve küresel ısınma konusunda bilgi sahibi olacak.

3

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yaygın olarak kullanılan hidrokarbonların, hidrokarbon yakıtların ve alternatif yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Hava fazlalık katsayısına göre yanmanın sınıflandırılması. Yanma stokiyometrisi, yanma entalpisi, yakıtların ısıl değerleri. Adyabatik alev sıcaklığının belirlenmesi. Kimyasal denge ve termodinamiğin ikinci yasası. Denge durumundaki yanma ürünlerinin yapısının belirlenmesi, yanma kaynaklı çevresel sorunlar, hava kirliliği ve küresel ısınma.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş. Tanımlar ve yakıtlar ve yanmanın mühendislikteki önemi.

 Hafta 2

Yanma reaktanları ve havanın yapısı.

 Hafta 3

Yakıtların temel bileşenleri olarak hidrokarbonlar: Parafinler, Aromatlar ve Naftenler.

 Hafta 4

Katı, sıvı ve gaz yakıtlar. LPG ve Doğalgaz.

 Hafta 5

Yaygın yakıtlar olarak benzin ve dizel yakıtı.

 Hafta 6

buji-ateşlemeli ve sıkıştırma-ateşlemeli motor yakıtlarından beklenen temel özellikler, yakıtların vuruntu dayanımları, oktan ve setan sayıları.

 Hafta 7

Alternatif yakıtlar olarak alkoller, hidrojen ve biyoyakıtlar.

 Hafta 8

Yanmanın tanımı, yanma türleri, yakıt-hava karışımı ve hava-fazlalık katsayısı.

 Hafta 9

Arasınav.

 Hafta 10

Reaksiyon denklemleri, yanma stokiyometrisi, düşük sıcaklıklarda yanma durumunda yanma ürünleri.

 Hafta 11

Kapalı formülden ve elemansel bileşimden yararlanılarak yanma ürünlerinin hesaplanması.

 Hafta 12

Kimyasal denge ve denge sabiti.

 Hafta 13

Parçalanma ve denge denklemleri.

 Hafta 14

Yüksek sıcaklıklarda yanma hesabı ve yanma ürünlerinin belirlenmesi.

 Hafta 15

Adyabatik alev sıcaklığının belirlenmesi.

 Hafta 16

Buji-ateşlemeli ve sıkıştırma-ateşlemeli motorlarda yanma.

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Durgun, O. Yakitlar ve Yanma Ders Notlari, yayinlanmamis.

 

İlave Kaynak

1Sürmen, A., Karamangil, MI., Arslan, R. 2004; Motor Termodinamigi, Aktüel Yayinlari. (ISBN 975-253-002-8)

2Heywood, JB. 1988; Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, New York. (ISBN 0-07-100499-8)

3Guibet, JC. 1999; Fuels and Engines, Volume 1, Editions Technip, Paris. (ISBN 2-7108-0753-X)

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2018

2

25

Proje

13

18/05/2018

6

25

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

10

20

Arasınav için hazırlık

1

6

6

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

5

5

Ödev

2

4

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

3

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

90