Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3014 ENERJİ YÖNETİMİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Burhan ÇUHADAROĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Verimli enerji kullanımı ve dünyadaki enerji politikaları üzerine bilgi vermek, fabrikalardaki enerji yönetim programları için kullanılan ölçme sistemleri ve cihazlarını tanıtmak, ideal yalıtım kalınlığı hesabını ve endüstriyel tesislerde yeni enerji teknolojisi yatırımları için bazı ekonomik analiz yöntemlerini öğretmek. Endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini artıracak sistem tasarımları yapabilme yeteneği kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

fabrikalarda enerji taraması yapabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

endüstriyel tesislerde enerji ve kütle denkliği hesaplayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

ideal yalıtım kalınlığını hesaplayabilecek.

1,2

1,3

ÖÇ - 4 :

değişik ekonomik analiz yöntemlerini tesislerdeki verimli enerji teknolojisi yatırımlarına uygulayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

tesislerde enerji verimliliğini artıracak sistemlerin tasarımlarını yapabilecek.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Enerji kaynakları, Türkiyede enerji dönüşümü ve kullanımı, enerji politikaları. Enerji yönetimi ve taraması, izleme ve hedef oluşturma, enerji taraması. Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri. Enerji ve kütle denklikleri, Sankey diyagramları, enerji ve kütle denkliği hesabı, uygulama örnekleri. Isı transferi ve yalıtım. İdeal ısı yalıtım kalınlığı, ısı transferi açısından kalınlık hesabı, maliyet açısından kalınlık hesabı. Sıcaklık düşmeleri. Buhar kazanları. Isı geri kazanımı. Endüstriyel kurutma işlemi. Endüstri ve çevre üzerindeki etkileri. Ekonomik analiz yöntemleri, genel tanımlar, proje değerlendirme yöntemleri, örnek problemler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Enerji kaynakları; Türkiye'de enerji dönüşümü ve kullanımı, enerji politikası

 Hafta 2

Enerji yönetimi ve taraması (audit); izleme ve hedef oluşturma

 Hafta 3

Enerji yönetimi ve taraması (audit); enerji taraması

 Hafta 4

Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri

 Hafta 5

Enerji ve kütle denklikleri; Sankey diyagramları, enerji ve kütle denkliği hesapları

 Hafta 6

Enerji ve kütle denklikleri; uygulama örneği

 Hafta 7

Isı geçişi ve yalıtım uygulamaları, ısı geçişi ve maliyet yönünden ideal ısı yalıtım kalınlığı hesabı

 Hafta 8

Sıcaklık düşmeleri. Buhar kazanları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Endüstriyel kurutma işlemi, kurutma termodinamiği

 Hafta 11

Endüstriyel kurutma işlemi, kurutma sistemleri

 Hafta 12

Endüstri ve çevre üzerindeki etkiler; su kirliliği, katı atıklar ve bertaraf

 Hafta 13

Endüstri ve çevre üzerindeki etkiler; hava kirliliği ve kontrolü

 Hafta 14

Ekonomik analiz yöntemleri; genel kavramlar, proje değerlendirme yöntemleri

 Hafta 15

Ekonomik analiz yöntemleri; örnek problemler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2018

1,5

25

Ödev

13

12/05/2018

0,5

25

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

2

1

2

Ödev

2

8

16

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

7

14

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120