Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3023 AERODİNAMİK 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa SARIOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Cisimler etrafındaki sıkıştırılamaz akış, kanatlar üzerine gelen kuvvet ve momentlerin hesaplanması konusunda genel bilgi vermek ve aerodinamik yapı tasarlama becerisi kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

aerodinamik konusunda bilgi edinebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

akış tiplerini ve temel prensipler ve denklemleri, sıkıştırılamaz akış ile ilgili teoremleri öğrenebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

farklı cisimler üzerindeki kuvvet ve momentleri hesaplayabilecek.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

sonlu kanatlar üzerindeki sıkıştırılamaz akışı analiz edebilecek.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

kuvvet ve moment denklemlerini, iki boyutlu bir cisme etki eden sürükleme kuvvetinin hesabına uygulayabilecek ve tasarım yapmada kullanabilecek.

1,2

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Akışkanlar mekniğinin temel prensipleri. Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akışın temelleri. Kanat profilleri üzerinden sıkıştırılamaz akışlar. Kutta şartı. Kelvin sirkülasyon teoremi. Klasik ince kanat teorisi. Kamburluklu kanat profili. Sonlu kanatlar üzerinde sıkıştırılamaz akışlar. Downwash ve indüklenmiş sürükleme kuvveti. Vorteks flamenti. Biot-Savart kanunu ve Helmholtz teoremleri. Prandtl'ın klasik taşıyıcı-çizgi teorisi. Vorteks Panel Nümerik Metodu

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Giriş; bazı temel aerodinamik değişkenler; uçak parçalarının tanımları; Newtonun hareket kanunları; serbest düşen cisimler üzerindeki kuvvetler; bir planör üzerindeki üç kuvvet; bir uçak üzerindeki dört kuvvet; atmosferin özellikleri

 Hafta 2

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Aerodinamik kuvvet ve momentler

 Hafta 3

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Basınç merkezi; boyut analizi

 Hafta 4

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Akım benzerliği; örnek problemler

 Hafta 5

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Akış tipleri; bazı temel prensipler ve denklemler

 Hafta 6

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Momentum denklemi ve momentum denkleminin bir uygulaması

 Hafta 7

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri: Bir akışın yörüngeleri, akım çizgileri ve çıkış çizgileri; akım fonksiyonu; hız potansiyeli. Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akımın temelleri: Bernoulli denklemi

 Hafta 8

Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akımın temelleri: Basınç katsayısı; Laplace denklemi; üniform akım; kaynak akımı; duble akımı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akımın temelleri: Daire etrafında akış; vorteks akımı; silindir etrafında sirkülasyonlu akım; örnek problemler

 Hafta 11

Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akımın temelleri: Kutta-Joukowski teoremi. Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akışlar: Kutta şartı; Kelvin sirkülasyon teoremi

 Hafta 12

Sürtünmesiz sıkıştırılamaz akımın temelleri: Kutta-Joukowski teoremi. Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akışlar: Kutta şartı; Kelvin sirkülasyon teoremi

 Hafta 13

Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akışlar: Klasik ince kanat teorisi; örnek problemler, Ödev teslimi

 Hafta 14

Sonlu kanatlar etrafında sıkıştırılamaz akışlar: Downwash ve indüklenmiş sürükleme kuvveti; vorteks flamenti; Biot Savart yasası ve Helmhotz teoremleri; örnek problemler

 Hafta 15

Prandtl'ın Klasik Taşıyıcı Çizgi teorisi; eliptik taşıma dağılımı; genel taşıma dağılımı; açıklık oranı etkisi; Vorteks Panel Nümerik Metodu; örnek problemler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Anderson, John D., 2001, Fundamentals of Aerodynamics, Third Edition, McGraw-Hill Internatioanl Edition, Mechanical Engineering Series

 

İlave Kaynak

1Clancy, L. J., 1978, Aerodynamics, Pitman Publishing Limited, London, ISNB 0 273 01120 0

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/11/2017

100 dk.

25

Ödev

13

15/12/2017

15 gün

25

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2018

100 dk.

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3.5

14

49

Arasınav için hazırlık

7.5

2

15

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120