Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Hakan BAYRAKTAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok.
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve dalga enerjisi gibi başlıca yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların her biri ile ilgili enerji dönüşüm sistemleri hakkında genel bilgiler vermek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

başlıca yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların fosil kaynaklara göre üstünlükleri hakkında ayrıntılı bilgiler öğrenecek

1

1

ÖÇ - 2 :

her bir yenilenebilir enerji kaynağına uygulanabilecek enerji üretim ve enerji dönüşüm yöntemlerini öğrenecek

2

1

ÖÇ - 3 :

bu tür kaynaklardaki enerji dönüşümü için matematik ilişkiler kurabilecek ve yenilenebilir güç sistemlerinin tasarımı hakkında temel bilgiler edinecek

1,2

1

ÖÇ - 4 :

çeşitli enerji kaynaklarını; enerji yoğunluğu, verimlilik, süreklilik, ekonomi ve uygulanabilirlik açılarından karşılaştırabilecek ve değerlendirebilecek

1,2

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının genel olarak karşılaştırılması. Güneş enerjisi ve güneş enerjisi güç sistemleri hakkında genel bilgiler. Rüzgar enerjisi ve rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri hakkında genel bilgiler ve rüzgar türbinlerinin performanslarının hesaplanması. Hidrolik enerji ve hidrolik kaynaklar için güç üretim sistemleri. Jeotermal enerjinin ve jeotermal hücrelerin oluşumu ve bu kaynaklardan güç üretimi hakkında bilgiler. Dalga enerjisi ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Enerji kaynakları: Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji hakkında bilgi ve bu kaynakların sınıflandırılması

 Hafta 2

Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının karşılaştırılması

 Hafta 3

Güneş enerjisi: Güneş enerjisi ve güneş enerjisi güç sistemleri hakkında genel bilgiler

 Hafta 4

Güneş enerjisi dönüşüm sistemleri: güneş kollektörleri, güneş ısıtma sistemleri, güneş güç sistemleri

 Hafta 5

Rüzgar enerjisi: Rüzgar enerjisinin oluşumu ve rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri hakkında genel bilgiler

 Hafta 6

Rüzgar türbinleri: tanıtım ve sınıflandırma

 Hafta 7

Rüzgar türbinlerinin performansının belirlenmesi

 Hafta 8

Hidrolik enerji: genel bilgiler ve çevresel etkiler

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Hidrolik kaynaklar için güç sistemleri: hidrolik türbinler ve hidrolik türbin performansının belirlenmesi

 Hafta 11

Jeotermal enerji: Jeotermal enerjinin ve jeotermal hücrelerin oluşumu hakkında genel bilgiler

 Hafta 12

Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi: jeotermal enerji dönüşüm sistemleri

 Hafta 13

Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi: jeotermal enerji dönüşüm sistemleri

 Hafta 14

Dalga enerjisi: genel bilgiler ve çevresel etkiler. Proje teslimi

 Hafta 15

Dalga enerjisi dönüşüm sistemleri: dalga enerji dönüştürücüleri (Cockerell, Salter, Wells ve Nel düzenekleri)

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bayraktar, H. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 60 p, 2007. (Basılmamış).

 

İlave Kaynak

1Akova, İ. Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/04/2018

1.5

50

Dönem sonu sınavı

15

28/05/2018

1.5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Proje

2

5

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

5

5

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

2

8

16

Toplam iş yükü

120