Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3011 İSTATİSTİK YÖNTEMLER 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Şükrü ÖZŞAHİN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Sayısal verilerle düşünmek ve yorumlamak. Verilerin dağılımlarını belirlemek ve analiz etmek. İstatistiksel paket programlarının sonuçlarını yorumlamak ve açıklamak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

olayları sayısal verilerle düşünebilme becerisi kazanacak.

1

1

ÖÇ - 2 :

sayısal verileri yorumlayabilecek

1,5

3

ÖÇ - 3 :

problemlerle ilgili analitik düşünme becerisi kazanacak.

1,5

1

ÖÇ - 4 :

olayların doğru yorumlanıp yorumlanmadığının test edebilme becerisi kazanacak.

1,5

3

ÖÇ - 5 :

istatistiksel teknikleri mühendislik problemlerinde kullanarak çözüm önerisi sunabilme becerisi kazanacak.

1,5

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar. Verilerin ölçülmesi ve çözümlemesi. Ortalamalar ve standart sapmaların çözümlemesi. Olasılık ve olasılık hesabı. Olasılık yasaları ve olasılık dağılımları. Örnekleme. Hipotez testleri. Tahmin ve aralık tahmini. Korelasyon.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş ve tarihsel gelişim

 Hafta 2

Temel istatistik kavramlar

 Hafta 3

Verilerin düzenlenmesi, sunulması ve analizi

 Hafta 4

Ortalama değer ölçüleri

 Hafta 5

Değişkenlik ölçüleri

 Hafta 6

Olasılık

 Hafta 7

Olasılık dağılımları

 Hafta 8

Örnekleme ve örnekleme dağılımları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hipotez testleri

 Hafta 11

Hipotez testleri

 Hafta 12

Hipotez testleri

 Hafta 13

Tahmin ve aralık tahmini

 Hafta 14

Korelasyon

 Hafta 15

Uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Akdeniz, F. 2009; Olasılık ve İstatistik, 14. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana

2Işık, A., Uygulamalı İstatistik I, Beta Yayınevi, 2006, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Petrucelli, J., Mandram,B., Chen, M.1999; Applied Statistics for Engineers and Scientists, 1st Edition, Prentice Hall

2Akdeniz, F. 2009; Olasılık ve İstatistik, 14. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/11/2016

1,5

50

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2017

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

1.5

1

1.5

Uygulama

1

3

3

Ödev

1

4

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Diğer 1

1

14

14

Toplam iş yükü

120