Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2006 İŞ HUKUKU 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Recep NARTER
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
iş hukukunun bireysel iş ilişkisinin işleyişi üzerindeki etkilerini analiz etmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İş hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilir.

1

1

ÖÇ - 2 :

İş hukuku kavramları ve iş sözleşmelerini çözümleyebilir.

1,3,6

1

ÖÇ - 3 :

İşyerinde karşılaşılacak uygulamaların hukuki yönlerini tanıyabilir.

3,4,5,6

1

ÖÇ - 4 :

işin düzenlenmesi hakkında hukuki bilgi sahibi olur.

6,7,9

1

ÖÇ - 5 :

çalışma hayatını düzenleyen tüm yasal mevzuatı takip etme becerisine sahip olur.

6,9,10

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

iş hukukunun temel ilke ve kavramları ele alındıktan sonra, iş sözleşmesinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi aşamasında ortaya çıkan hukuki sorunlar insan kaynakları süreçleri ile ilişkilendirilerek incelenecektir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hukuk nedir?

 Hafta 2

İş Hukukunun Kaynakları

 Hafta 3

İş Hukukunun Temel Kaynakları: İş sözleşmesi, işçi, işveren ve işveren vekili, İş ilişkisinin temelinde iş sözleşmesi

 Hafta 4

Alt İşverenliğin Hukuki Sonuçları

 Hafta 5

Bireysel İş Sözleşmesi Türleri

 Hafta 6

İş sözleşmesinin tanımı ve sınırları

 Hafta 7

İşçinin borçları

 Hafta 8

İşverenin borçları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İşin düzenlenmesi

 Hafta 11

İş sözleşmesinin sona ermesi

 Hafta 12

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

 Hafta 13

İş sözleşmesinin iş tarafından feshi

 Hafta 14

İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları

 Hafta 15

İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ö. Eyrenci/S. Taşkent/D. Ulucan, 2017, 8. Baskı, Bireysel İş Hukuku,Beta Basım A.Ş., İstanbul

 

İlave Kaynak

1Demircioğlu /Centel, 2016, 19. Baskı, İş Hukuku, Beta, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

5

20

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

5

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

10

3

30

Diğer 2

10

2

20

Toplam iş yükü

120