Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2006 İŞ HUKUKU 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Recep NARTER
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türkiye`de ve dünyada meydana gelen siyasi ve hukuki olayları anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri amacıyla, hukukun temel kavramları ve hukuk nedir konusunda temel bilgi vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

hukukun temel kavramlarını öğrenebilecek.

11

1

ÖÇ - 2 :

sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, Türk hukuk sisteminin genel ilkelerini kavrayacak.

11

1

ÖÇ - 3 :

olay çalışması yapabilecek.

11

1

ÖÇ - 4 :

hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kurallarını belirleyebilecek.

11

1

ÖÇ - 5 :

örnek bir olay hazırlayıp sunabilecek.

11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı, 1982 Anayasası çerçevesinde Türk Hukuk sisteminin genel ilkeleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sosyal Düzen ve Hukuk - Hukukun Amacı ve Fonksiyonları

 Hafta 2

Pozitif Hukukun Kaynakları

 Hafta 3

Hukuk Kuralının Yapılması ve Uygulanması

 Hafta 4

Hukukun Bölümleri - Özel Hukukun Dalları

 Hafta 5

Kamu Hukuku ve Karma Nitelikli Hukuk Dalları

 Hafta 6

Hak Kavramı, Hakların Sınıflandırılması, Hakların Kazanılması ve Kaybı

 Hafta 7

Hakların Korunması ve Dava Hakkı, Kişilik Kavramı, Hak ve Fiil Ehliyeti

 Hafta 8

Kişiliğin Korunması, Kişinin Adı, Hısımlık, Yerleşim Yeri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Borç, Sorumluluk ve Sözleşmeler

 Hafta 11

Türk Aile Hukukunun Temel İlkeleri, Nişanlanma, Evlenme

 Hafta 12

Evliliğin Genel Hükümleri, Evlilik Birliğinin Korunması

 Hafta 13

Boşanma ve Boşanma Sebepleri

 Hafta 14

Mülkiyet

 Hafta 15

Miras - Genel Tekrar

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Deryal, Y. 2008; Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Gözler, K. 2007; Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa

2Gözübüyük, Ş. 2008; Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

31/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

7

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

8

24

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

2

12

24

Toplam iş yükü

120