Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME1002 COMPUTER PROGRAMMING 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Levent GÜMÜŞEL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Nurhan GÜRSEL ÖZMEN,
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Yapısal programlama mantığını geliştirmek, MATLAB komutlarını ve elemanlarını tanıtmak , mühendislik problemlerinin MATLAB ile kodlanmasını başarmak ve grafik programlama araçlarının kullanımını öğrenmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

MATLAB programlama mantığını ve komutların işlevini anlayabilecek.

4

3

ÖÇ - 2 :

program yazma, derleme ve çıktı alma becerisi kazanabilecek.

4,7

4

ÖÇ - 3 :

mühendislik problemlerini çözecek seviyede algoritma geliştirme becerisi kazanabilecek.

4

3

ÖÇ - 4 :

programın kodlanması ve koşturulması esnasındaki hataları belirleme becerisi kazanabilecek.

4,7

1

ÖÇ - 5 :

mantıksal komutları en verimli bir şekilde kullanabilecek.

4

1

ÖÇ - 6 :

döngü mantığını kavrayıp uygulayabilecek.

4

1

ÖÇ - 7 :

fonksiyonlar halinde programı yazabilecek.

4,7

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

MATLAB ile programlamaya giriş, MATLAB programlama ortamının tanıtımı (Çalışma alanı, çalışma dizini ve komut satırı), Değişkenler, sayılar ve matematiksel sabitler, Operatörler ve fonksiyonlar, Matris ve vektör değişkenleriyle işlemler, MATLAB'da algoritma ve kod yazma, MATLAB'da M-dosyaları, Koşullu kontroller (if-elseif yapısı), Döngü kontrolleri (for-end, while-end), 2 ve 3 Boyutlu Grafik Çizimi, Fonksiyonlar, Dosya yönetimi (Dosya Açma-kapatma ve kayıt, Veri Dosyaları), MATLAB'da özel fonksiyonlar ve mühendislik problemlerinin çözümü için MATLAB uygulamaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, programlama mantığının kavratılması ve MATLAB dilinin tanıtımı

 Hafta 2

Matlab ifadeleri: Değişkenler, Sabitler, Temel giriş/çıkış komutları,Veri yapısı

 Hafta 3

Operatörler (+ - / * % && || +++ ve --) Temel yazma kuralları

 Hafta 4

Sabit operatörler ve ifadeler

 Hafta 5

Programlama yazım adımları, kontrol komutları

 Hafta 6

if-else-else if yapısı

 Hafta 7

Döngü Komutları, while döngüsü

 Hafta 8

Break ve continue komutları ile adım adım program ayıklamafor döngüsü

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

for döngüsü, seçimli fonksiyonlar : switch-case

 Hafta 11

Standart (Predefined) Fonksiyonlar - Kişisel geliştirilebilen fonksiyonlar

 Hafta 12

Fonksiyonlar (devam)

 Hafta 13

Matlab ile grafik çizimi

 Hafta 14

Plot, title, xlabel, ylabel and hold Command, Multi Graphics, legend, figures and subplot Functions

 Hafta 15

Dosyalama tekniği ve özel denklem çözümleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dal D., 2015, MATLAB ile Programlama, Ekin Yayınevi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Arifoğlu U., Kubat C., 2003, MATLAB ve Mühendislik Uygulamaları, alfa Yayıncılık, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

08/04/2018

1,5

40

Ödev

12

23/04/2018

7

10

Dönem sonu sınavı

16

31/05/2018

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Laboratuar çalışması

1

14

14

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

1.5

1

1.5

Ödev

3

7

21

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

6

12

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Diğer 1

1

5

5

Toplam iş yükü

120