Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2017 SATIŞ YÖNETİMİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Fazıl KIRKBİR
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
satış yönetiminin temel ilkelerini ve kavramlarını öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Temel pazarlama ve satış kavramlarını tanımlayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 2 :

Satış ile ilgili sözlü verileri matematiksel formüllere dönüştürme ve yorumlama yeteneğini kazanabilecekler.

11

1

ÖÇ - 3 :

Satış ile ilgili basit matematiksel problemleri çözme ve verilerden şema ya da grafik oluşturma yeteneği kazanabilecekler.

11

1

ÖÇ - 4 :

İşletmelerin satış çevresi ile ilgili saptamalar ve durum analizleri yapabilecekler.

11

1

ÖÇ - 5 :

Satış açısından işletme ve çevresi ile ilişki kurmak amacıyla basit modeller kullanabilecekler.

11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Pazarlama ve satış.satış ve satışcılık mesleği.tüketim psikolojisi.satışta iletişim.satış süreci.satış sunumu.satışta itirazlar.satış yönetimi.satış planlama.satış gücünün tesbiti.satış gücünün motivasyonu.satış bütçeleme.perakende satış

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Pazarlama ve satış

 Hafta 2

Satış ve satışçılık mesleği

 Hafta 3

Tüketici Psikolojisi

 Hafta 4

Satış sunumu

 Hafta 5

Satış süreci

 Hafta 6

Satışta itirazlar

 Hafta 7

Satışta iletişim

 Hafta 8

Satış yönetimi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Satış elamanlarının eğitimi

 Hafta 11

Satış planlama

 Hafta 12

Satış bütçeleme,ödev

 Hafta 13

Satış elamanlarının motivasyonu

 Hafta 14

Perakende satış

 Hafta 15

Satış gücü tesbiti

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İslamoğlu Ahmet ve Altunışık Remzi,2007; Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Yayncılık, sakarya

2Yükselen Cemal,2008; Satış Yönetimi, Detay yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

03/12/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

5

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

8

24

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120