Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3000 MAKİNA ELEMANLARI - II 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM3001 - Makina Elemanları - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa Sabri DUMAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Hasan BAŞ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Makina elemanlarını tanıtmak ve boyut hesaplarının nasıl yapıldığını öğretmek, önemli makine elemanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini kavratmak ve mekanik sistemler alanında tasarım becerisi kazandırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kavrama hesabını ve seçimini yapabilecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 2 :

makine elemanlarının eş çalışma sırasındaki tribolojik olayları göz önünde bulundurarak optimum tasarım becerisini kazanabilecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 3 :

millerin yataklanması ve yataklama kriterlerinin yerinde kullanılabilmesi ve hesabı yapabilecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 4 :

millerin rulmanlarla ve kaymalı yataklarla yataklanması ve hesabı yapabilecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 5 :

güç iletiminde kullanılan kayış-kasnak bağlantılarının hesaplanmalarını öğrenecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 6 :

güç iletiminde kullanılan dişli çark bağlantılarını hesaplayabilecek.

1,3

1,3

ÖÇ - 7 :

güç ve moment iletiminde şartlara göre dişli sistemleri seçebilecek.

1,3

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kavramalar. Sürtünme ve Yağlama Teorisi, Triboloji. Kaymalı Yataklar. Rulmanlı Yataklar. Dişli Çarklar. Kayış-Kasnak Mekanizmaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Çözülemeyen Kavramalar; Rijit, Mekanizma Hareketli Kavr.

 Hafta 2

Elastik Kavramalar; Kauçuklu, Yaylı, Metal Yaylı

 Hafta 3

Çözülebilen Kavramalar; Sürtünmeli Kavramalar

 Hafta 4

Santrifüj Kavramalar, Hidrolik Kavramalar, Triboloji, Sürtünme, Aşınma, Yağlama

 Hafta 5

Kaymalı Yataklar; Radyal Kaymalı Yataklar,Hesabı,Konstrüksiyonu, Malzemeleri

 Hafta 6

Kaymalı Yataklar; Eksenel Kaymalı Yataklar,Hesabı,Konstrüksiyonu, Malzemeleri

 Hafta 7

Rulmanlı Yataklar, Konstrüksiyonu, Hesabı

 Hafta 8

Rulmanlı Yatakların Montaj Prensipleri; Toleranslar, Geçmeler, Yataklama Şekilleri, Yağlama, Sızdırmazlık

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Dişli Çark Mekanizmaları, Ana Boyutlar,

 Hafta 11

Genel Dişli Kanunu, Diş Profilleri, Evolvent ve Sikloid Dişliler

 Hafta 12

Dişli Çark İmali, Profil Kaydırmalı Dişli Çark Mekanizmaları

 Hafta 13

Dişli Çark İmal Yöntemleri, Hesabı, Konstrüksiyonu

 Hafta 14

Kayış-Kasnak Mekanizmaları, Düz, V ve Dişli Kayış Mekanizmaları, Ana Boyutlar

 Hafta 15

Kayış-Kasnak Mekanizmalarının Hesabı, Konstrüksiyonu,

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Babalık, F.C., 2006; Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul

2Juvinall R. C./ Marshek K. M. ; Fundamentals of Machine Component Design, NJ.

3Ders Notları ve Föyleri

 

İlave Kaynak

1Akkurt, M., 1990; Makina Elemanları Proplemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul.

2Matek, W., Roloff, H.; Maschinen Elemente.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

11/04/2018

2

25

Proje

10
11
12
13
14

24/05/2018

20

25

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

13

52

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Proje

4

5

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

129