Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2014 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MAT1011 - Matematik - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Zehra ŞAHİN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Zehra ŞAHİN,PROF. DR. Atilla BİLGİN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencileri bir yandan öğrenimleri sırasında karşılaştıkları matematiksel ifadeleri anlaybilecekleri, diğer yandan da çalışma hayatı boyunca karşılaşabilecekleri mühendislik problemlerini modelleyip çözebilecekleri ve sonuçlarını yorumlayabilecekleri düzeyde uygulamalı matematik bilgileriyle donatmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

bir mühendislik problemini matematiksel olarak modelleyebilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

Fourier serileri, Fourier integralleri ve Fourier transformlarını tanıyacaklar ve onların mühendislik problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldıklarını bilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

kısmi türevli diferansiyel denklemleri ve onları tamamlayan sınır koşullarını ve/veya başlangıç koşullarını tanıyacak ve tanımlayabilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

çeşitli formlardaki ısı denklemi ve dalga denklemlerini, değişkenlerin ayırılması metodunu kullanarak çözebilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

analitik fonksiyonlarla ilgili metotları, mekanik sistemlerin titreşimleri gibi basit problemlerin çözümünde olduğu kadar, daha karmaşık ısı iletimi ve akışkan akışı problemlerinin çözümünde de kullanabilecekler.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Matematiksel modelleme. Fourier analizi: Fourier serileri, integralleri ve transformları. Kısmi türevli diferansiyel denklemler: Değişkenlerin ayırılması metodu, ısı iletimi ve dalga denklemlerinin değişkenlere ayırılarak çözülmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Matematiksel modellemenin aşamaları: Modelleme, analiz ve yorumlama. Modelleme ile kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve lineer momentumun korunumu gibi fiziğin temel yasaları arasındaki ilişki.

 Hafta 2

Çeşitli fizik ve mühendislik problemlerinin moedellenmesine ilişkin bazı örnekler.

 Hafta 3

Çeşitli fizik ve mühendislik problemlerinin moedellenmesine ilişkin bazı örnekler.

 Hafta 4

Fourier analizi: Furier serileri.

 Hafta 5

Fourier sinüs ve kosinüs serileri.

 Hafta 6

Fourier İntegralleri

 Hafta 7

Fourier sinüs ve kosinüs dönüşümleri.

 Hafta 8

Kısmi türevli diferansiyel denklemler: Temel kavramlar, dalga denklemi ve değişkenlere ayırılarak çözümü, çözümde Furier serilerinin kullanımı.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Dalga denkleminin değişkenlere ayırılarak çözümü.

 Hafta 11

Dalga denkleminin değişkenlere ayırılarak çözümü.

 Hafta 12

Isı (iletimi) denkleminin Fourier serileri yardımıyla çözümü.

 Hafta 13

Isı (iletimi) denklemi: Geçici rejimde bir-boyutlu problemler

 Hafta 14

Isı (iletimi) denklemi: Sürekli rejimde iki-boyutlu problemler.

 Hafta 15

Isı (iletimi) denklemi: Sürekli rejimde iki-boyutlu problemler.

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kreyszig, E. 2006; Advanced Engineering Mathematics, John Wiley, Singapore.

 

İlave Kaynak

1O'Neil, P. V. 2003; Advanced Engineering Mathematics, Thomson, New York.

2Greenberg, E. 1998; Advanced Engineering Mathematics, Prentice Hall, New Jersey.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

06/04/2016

2

50

Dönem sonu sınavı

15

25/05/2016

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

6

24

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

6

24

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

150