Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME2008 MECHANICS OF MATERIALS - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM2015 - Mukavemet - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Hasan SOFUOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Ömer Necati CORA,
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Şekil değiştirebilen cisimlerde dış yüklerin oluşturduğu iç kuvvetler ve şekil değiştirmelerle ilgili temel kavramların sunulması ve bu kavramları mühendislik tasarım problemlerinin analizinde uygulama becerilerini geliştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

düşey yükler etkisindeki elemanlardaki gerilmeleri hesaplayabileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

gerilme ve şekil değiştirme büyüklüklerin düzlemler arası dönüşümlerini yapabileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

basınçlı kaplarda oluşan gerilmelerin hesabı ve tasarımı yapabileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

genel yükleme halindeki elamanlardaki gerilmelerin hesaplayabileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 5 :

dış yükler etkisiyle elemanda oluşan plastik şekil değiştirmeyi tespit edebileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 6 :

yükleme etkisindeki kiriş ve millerin emniyetli bir şekilde tasarımını yapabilecek

1,2

1

ÖÇ - 7 :

dış yükler etkisiyle elemanda oluşan iç enerjinin tespitini yapabileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 8 :

enerji yöntemleriyle statik ve hiperstatik problemleri çözebilecek

1,2

1

ÖÇ - 9 :

burkulma etkisindeki elemanlarda gerilme ve şekil değiştirmeyi belirleyebileceklerdir.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kesmeli eğilme. Genel yükleme hali. Gerilme ve şekil değişimlerinin dönüşümü . Kiriş ve millerin gerilmeye göre boyutlandırılması. Kiriş ve millerde çökme. Enerji yöntemleri. Burkulma

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kesmeli Eğilme, Dikdörtgen Kesitli Elemanlarda ve kirişlerde Kayma Gerilmesi

 Hafta 2

İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Gerilmesi

 Hafta 3

Kayma Merkezi

 Hafta 4

Bileşik Mukavemet Hali

 Hafta 5

Gerilmelerin Transformasyonu, Asal Gerilmeler

 Hafta 6

Maksimum Kayma Gerilmesi, Mohr dairesi yöntemi

 Hafta 7

İnce Cidarlı Basınç Kaplarında Gerilmeler

 Hafta 8

Şekil Değişimlerinin Transformasyonu, Asal Şekil Değişimleri ve maksimum kayma şekil değişimi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Mohr Dairesi Yöntemi, Şekil Değişimlerinin Ölçülmesi

 Hafta 11

Akma Kriterleri

 Hafta 12

Prizmatik Kirişlerin ve Millerin Tasarımı

 Hafta 13

Enerji yöntemleri

 Hafta 14

Virtüel İş Prensibi, Castigliano Teoremi, Ani (Şok) Yükleme

 Hafta 15

Kolonların Burkulması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hibbeler, R.C., 2005, Mechanics of Materials, Prentice Hall.

 

İlave Kaynak

1Beer, F.B., Johnston, Jr., E.R., 2007, Mechanics of Materials, Mc Graw Hill.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2018

2

50

Dönem sonu sınavı

16

04/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

7

14

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

7

21

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

123