Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME2002 ENGINEERING THERMODYNAMICS - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM2013 - Mühendislik Termodinamiği - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ahmet ÜNAL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ali Can DALOĞLU,PROF. DR. Mehmet Emin ARICI,
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Entropi ve tersinmezlik kavramlarını ve bunların termodinamik sistem analizinde kullanımının anlaşılmasını sağlamak. Öğrencilere değişik çevrimlerin ve gaz karışımlarının termodinamik analizini yapabilecek bilgileri kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

izantropik durum değişimini ifade edebilecek ve termodinamik sistemlerin analizinde kullanılabilirlik ve tersinmezliği kullanabilecek

1,2

1

ÖÇ - 2 :

saf madde, sıvı ideal gazlar için entropi değişimini hesaplayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 3 :

gaz akışkanlı güç çevrimlerinin analizinde termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını uygulayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 4 :

buharlı güç çevrimlerinin analizinde termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını uygulayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 5 :

soğutma çevrimlerinin analizinde termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını uygulayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 6 :

ideal gaz karışımlarıyla ilgili problemleri çözebilecek

1,2

1

ÖÇ - 7 :

havanın içerdiği nem miktarını belirleyebilecek ve nemlendirme nem alma ile ilgili hesaplamaları gerçekleştirebilecek

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Entropy. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları, gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Entropi ve entropinin artışı ilkesi, saf maddenin entropi değişimi.

 Hafta 2

Katı,sıvı ve ideal gazların entropi değişimi.

 Hafta 3

Entropi içeren özelik diyagramları. Izantropik durum değişimleri. Tds bağıntıları.

 Hafta 4

Tersinir sürekli akış işi ve kompresör işinin en aza indirilmesi.

 Hafta 5

Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Carnot çevrimi. Hava standart kabuller.

 Hafta 6

Pistonlu motor çevrimleri: Otto çevrimi ve Diesel çevrimi.

 Hafta 7

Stirling ve Ericson çevrimleri. Brayton çevrimi,rejeneratörlü Brayton çevrimi.

 Hafta 8

Rejeneratörlü, ara ısıtmalı ve ara soğutmalı Brayton çevrimleri. İdeal tepkili çevrim.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Buharlı güç çevrimleri: Rankine çevrimi.

 Hafta 11

İdeal ara ısıtmalı ve ara buhar almalı Rankine çevrimleri.

 Hafta 12

Soğutma makineleri ve ısı pompaları. Buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimi, buhar sıkıştırmalı gerçek soğutma çevrimi.

 Hafta 13

Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme. Kuru hava ve atmosferik hava, özgül nem ve bağıl nem.

 Hafta 14

Çiy noktası sıcaklığı, adyabatik doyma sıcaklığı ve yaş termometre sıcaklığı. Psikrometrik diyagram , insan konforu ve iklimlendirme, iklimlendirme işlemleri.

 Hafta 15

Özür Sınavı

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çengel, Y. A. ve Boles, M. A. 2006: Thermodynamics: An engineering approach, McHill, New York.

 

İlave Kaynak

1Wylen. G. J. ve Sonntag, R. E. 1986: Fundamentals of classical thermodynamics, John Wiley and Sons, New York.

2Moran, M. J. ve Shapiro, H. N. 1998: Fundamentals of engineering thermodyanamics, John Wiley and Sons, Chichester.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2018

2

50

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

8

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

8

32

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

1

6

6

Toplam iş yükü

150