Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ME3000 HEAT TRANSFER 4+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM2013 - Mühendislik Termodinamiği - I dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ali Can DALOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Ahmet ÜNAL,PROF. DR. Mehmet Emin ARICI,
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere iletim, taşınım ve ışınımla ısı transferinin temel ilkelerini öğretmek ve onlara, ısı transferi bilgilerinin mühendislik uygulamalarında nasıl kullanıldıklarını kavratmak için çok sayıda gerçek mühendislik örnekleri sunmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Isı transferinin temelini kavramış olacaklar ve ısı transferi türlerini birbirinden ayırt edebilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

Herhangi bir ısı transferi problemini enerjinin korunumu ilkesi ile çözebilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

Karmaşık ısı transferi problemlerini basite indirgeyebilecekler, analitik yolla hızlı sonuç alabilecek ve/veya problemin çözümü ile ilgili olarak sayasal yöntem ve deneysel inceleme hakkında karar vererek öneride bulunabilecekler.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

Isı transferi ile diğer alanlar arasında ilişki kurabilecek ve disiplinler arası çalışmayı gerçekleştirebilecekler.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Isı tansferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi, geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, doğal taşımım. Isı ışınımı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş: Fiziksel esaslar ve ısı akımı eşitlikleri, enerjinin korunumu prensibi.

 Hafta 2

İletimle ısı transferi: Isı akımı eşitliği, maddenin ısıl özelikleri, ısı yayılımı (iletimi) eşitliği, başlangıç koşulu ve sınır koşulları.

 Hafta 3

Düzlem duvarda, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi.

 Hafta 4

Radyal sistemlerde, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi.

 Hafta 5

İçerisinde ısı üretimi olan sistemlerde, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi.

 Hafta 6

Kanatçıklı yüzeylerden, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi.

 Hafta 7

Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi: Değişkenlerin ayrılması metodu, sonlu fark eşitlikleri.

 Hafta 8

Geçici rejimde (zamana bağlı) ısı iletimi: Toplam ısıl kapasite metodu, taşınımlı düzlem duvar, taşınımlı radyal sistemler.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Taşınım yoluyla ısı transferi: Taşınım sınır tabakaları, yerel ve ortalama ısı taşınım katsayıları, laminer ve türbülanslı akışlar.

 Hafta 11

Dış akış: Parlel akış içerisindeki düzlemsel levha, silindir üzerinden çapraz akış, küre üzerinden akış, boru demetleri üzerinden çapraz akış.

 Hafta 12

İç akış: Hidrodinamik açıdan değerlendirme, ısıl açıdan değerlendirme, enerji dengesi, dairesel kesitli borularda laminer ve türbülanslı akışlar.

 Hafta 13

Doğal Taşınım: Fiziksel yapı, geçerli eşitlikler, düşey bir düzlemsel duvardan laminer serbest taşınım.

 Hafta 14

Dış serbest taşınım akışları için ampirik bağıntılar, paralel levhalardan oluşan kanallarda doğal taşınım

 Hafta 15

Işınım yoluyla ısı transferi: Işınım özellikleri, şekil faktörü ve yüzeyler arasında ışınım yoluyla ısı alış verişi.

 Hafta 16

Yarıyıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., and Lavine, A. S. 2007; Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley, USA.

 

İlave Kaynak

1Incropera, F. P. and DeWitt, D. P. 1985; Introduction to Heat Transfer, John Wiley, USA.

2Derbentli, T. ve diğerleri 2001; Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri (çeviri), Literatür Yayıcılık, İstanbul.

3Holman, J. P. 2010; Heat Transfer, McGraw-Hill, USA.

4Horuz, İ. ve diğerleri 2014; Isı Transferi (çeviri), Nobel Yayıncılık, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13.04.2018

2

50

Dönem sonu sınavı

16

31.05.2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

6

24

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150