Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM3001 MAKİNA ELEMANLARI - I 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM2015 - Mukavemet - I ve Z.MM1002 - Bilgisayar Des. Müh. Çiz. derslerinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Olkan ÇUVALCI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Mustafa Sabri DUMAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Makina elemanlarını tanıtmak, önemli makine elemanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini kavratmak ve mekanik sistemler alanında tasarım becerisi kazandırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

mekanik özelliklerine göre malzeme seçimi yapabilecek.

1

1,6

ÖÇ - 2 :

makina elemanlarına gelen kuvvetleri ve gerilmeleri belirleme ve kırılma teorilerinin yardımıyla makina elemanlarının emniyetli olup olmadığına karar verebilecek.

1

1,6

ÖÇ - 3 :

aks, mil ve mil-göbek bağlantılarını şekillendirebilecek ve boyutlarını hesaplayabilecek.

1,3

1,6

ÖÇ - 4 :

cıvata bağlantıları ve vida mekanizmalarını şekillendirebilecek ve boyutlarını hesaplayabilecek.

1,3

1,6

ÖÇ - 5 :

kaynak bağlantılarını şekillendirebilecek ve boyutlarını hesaplayabilecek.

1

1

ÖÇ - 6 :

elastik malzemelerin şekillendirebilecek ve boyutlarını hesaplayabilecek.

1

1

ÖÇ - 7 :

mekanik bir sistemi gerçekçi kısıt ve koşullarda tasarlayabilecek.

1,3

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Gerilme analizi, emniyet analizleri, malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi. Yorulma. Akslar ve miller. Mil-göbek bağlantıları. Pimler ve pernolar. Cıvata bağlantıları. Kaynak bağlantıları. Perçin bağlantıları. Elastik bağlantı elemanları (yaylar).

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, Mukavemet Hesapları, Gerilme Hipotezleri, Malzemelerin Muk.Yorulma.

 Hafta 2

Sürekli Mukavemete Göre Makine Elemanlarının Boyutlandırılması

 Hafta 3

Yorulma. Akslar ve Miller.

 Hafta 4

Millerin Dinamik Davranışları.

 Hafta 5

Millerin Dinamik Davranışları.

 Hafta 6

Sürtünme Etkili Bağlantılar. Mil-Göbek Bağlantıları.

 Hafta 7

Kama Bağlantıları, Kamalı Miller, Pres Geçmeler

 Hafta 8

Pimler ve Pernolar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Cıvata Bağlantıları

 Hafta 11

Vida Mekanizmaları, Konstrüksiyon Esasları.

 Hafta 12

Kaynak Bağlantıları.

 Hafta 13

Kaynak Bağlantıları.

 Hafta 14

Perçin Bağlantıları. Elastik Bağlantı Elemanları (Yaylar).

 Hafta 15

Yaylar.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Babalık, F.C., 2006; Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul

2Akkurt, M., 1990; Makina Elemanları Proplemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul.

3Ders Notları Föyleri

 

İlave Kaynak

1Matek, W., Roloff, H.; Maschinen Elemente.

2Tochtermen / Bodenstein; Konstruktionselemente des Maschinenbaues, Teil I, II",

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

14/11/2016

2

25

Proje

10
11
12
13
14

20

25

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

13

39

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Proje

5

5

25

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120