Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2013 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet Emin ARICI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Mehmet Emin ARICI,PROF. DR. Tülin BALİ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Termodinamiğin, özellik, hal, ısı ve iş gibi temel kavramlarını fiziksel ve matematiksel olarak anlamak. Kapalı ve açık sistemlerin birinci yasa analizini yapmak. Enerji dönüşüm elemanı ve çevrimlere ikinci yasa analizini uygulama bilgisini kazanmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sistem ve çevreyi tanımlayabilecek; sistem ve kontrol hacmini ayırt edebilecek

1,2

1

ÖÇ - 2 :

değişik enerji türlerini ve enerji dönüşümünü bilebilecek ve ısı ve iş arasındaki benzerliği belirleyebilecek

1,2

1

ÖÇ - 3 :

saf maddenin faz değiştirme işlemini açıklayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 4 :

ideal gaz kavramını açıklayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 5 :

termodinamiğin sıfırıncı yasasını ifade edebilecek ve değişik sıcaklık ölçeklerini kullanabilecek

1,2

1

ÖÇ - 6 :

değişik durum değişimleri için özelik tablolarını kullanabilecek ve durum değişimlerini diyagramlarda gösterebilecek

1,2

1

ÖÇ - 7 :

kütle ve enerjinin korunumunu ifade edebilecek ve bunları termodinamik problemlerinin çözümüne uygulayabilecek

1,2

1

ÖÇ - 8 :

termodinamiğin ikinci yasasını ifade edebilecek ve bunu değişik çevrim veriminin belirlenmesine uygulayabilecek

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özelikleri. İdeal gaz denklemleri. Termodinamiğin birinci yasası, kapalı sistemler. Termodinamiğin birinci yasası, kontrol hacimleri. Termodinamiğin ikinci yasası.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Temel kavramlar ve tanımlar: boyutlar, birimler, kapalı ve açık sistemler, enerjinin biçimleri, sistemin özelikleri, hal ve denge

 Hafta 2

Temel kavramlar ve tanımlar; hal değişimi ve çevrim, basınç, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası, örnek problemler

 Hafta 3

Saf madde ve saf maddenin özelikleri; saf maddenin fazları ve değişimi, özelik diyagramları

 Hafta 4

Saf madde ve saf maddenin özelikleri; P-v-T yüzeyi, özelik tabloları, örnek problemler

 Hafta 5

Saf madde ve saf maddenin özelikleri; ideal gaz ve durum denklemi, örnek problemler

 Hafta 6

Isı ve İş: ısı, iş, örnek problemler

 Hafta 7

Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler, özgül ısılar, iç enerji-entalpi, örnek problemler

 Hafta 8

Termodinamiğin birinci yasası: açık sistemler, sürekli akışlı açık sistem

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Termodinamiğin birinci yasası: Düzgün akışlı dengeli açık sistem

 Hafta 11

Termodinamiğin birinci yasası: örnek problemler

 Hafta 12

Termodinamiğin ikinci yasası: tanımlar ve kavramlar, ikinci yasa ifadeleri, tersinir ve tersinmez durum değişimleri

 Hafta 13

2. Ara sınav

 Hafta 14

Termodinamiğin ikinci yasası; Carnot çevrimi ve Carnot ilkeleri, termodinamik sıcaklık ölçeği, örnek problemler

 Hafta 15

Termodinamiğin ikinci yasası: örnek problemler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çengel, Y. A. , Boles, M. A. , (Tercümesi: Pınarbaşı, A. ) , 2008, Termodinamik Mühendislik Yaklaşımıyla, 5. baskı, Güven Bilimsel, 946 p.

 

İlave Kaynak

1Wylen. G. J. ve Sonntag, R. E. 1986: Fundamentals of classical thermodynamics, John Wiley and Sons, New York.

2Moran, M. J. ve Shapiro, H. N. 1998: Fundamentals of engineering thermodyanamics, John Wiley and Sons, Chichester.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/11/2016

1,5

30

Kısa sınav

13

14/12/2016

1,5

20

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Arasınav

2

1

2

Uygulama

2

10

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150