Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MM2015 MUKAVEMET - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulZ.MM1000 - Statik dersinden DC notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Hasan GEDİKLİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Recep GÜMRÜK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Şekil değiştirebilen cisimlerde dış yüklerin oluşturduğu iç kuvvetler ve şekil değiştirmelerle ilgili temel kavramları sunmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kesit etkilerinin değişimlerini hesaplayıp diyagramlarını çizebileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 2 :

gerilme ve şekil değiştirme büyüklüklerini tanımlayıp, gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını formüle edip çözebileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 3 :

normal kuvvet, burulma momenti ve eğilme momenti yüklemelerinin tek başına bulunmaları durumlarında gerilme ve şekil değişimlerini belirleyebileceklerdir.

1,2

1

ÖÇ - 4 :

normal kuvvet ve burulma momenti etkisindeki çubuk türü taşıyıcı elemanlarla ilgili hiperstatik problemleri çözümleyebileceklerdir.

1,2

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, Gerilme ve Şekil Değiştirme kavramları, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Normal Kuvvet, Burulma, Basit Eğilme

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Şekil Değitirebilen Cisimlerin Dengesi, Yapı Elemanlarında İç Kuvvetler

 Hafta 2

Yapı Elemanlarının Kesme Kuvveti ve Moment Diyagramlerı

 Hafta 3

Yapı Elemanlarının Kesme Kuvveti ve Moment Diyagramlerı

 Hafta 4

Gerilme Kavramı, Normal Gerilme, Kayma Gerilmesi, Yatak Gerilmesi

 Hafta 5

Eğik Düzlemde Gerilmeler, Müsade Edilen Gerilme, Güvenlik Katsayısı, Şekil Değiştirme Kavramı: Birim Şekil Değiştirme Oranı ( Gerinim), Açı Değişimi

 Hafta 6

Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Gerilme Şekil Değiştirme Diyagramlar, Hook Yasası

 Hafta 7

Genel Yükleme Hali: Genelleştirilmiş Hook Yasası

 Hafta 8

Eksenel Yükleme, Saint Venant İlkesi, Statikçe Belirli ve Statikçe Belirsiz Problemler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Isıl Gerilme, Gerilme Yığılması

 Hafta 11

Burulma: Dairesel Kesitli Millerde Şekil Değişimleri ve Gerilmeler, Güç İletim Millerinin Tasarımı

 Hafta 12

Statikçe Belirsiz Miller. Kesiti Dairesel Olmayan Millerein Burulması

 Hafta 13

Basit Eğilme, Simetrik Kesitli Elemanların Eğilmesi

 Hafta 14

Simetrik Olmayan Eğilme, Kompozit Elemanların Eğilmesi, Eğri Eksenli Elemanların EWğilmesi

 Hafta 15

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hibbeler, R.C.,2006, Mechanics of Materials, SI Second Ed., Pearson, Prentice Hall

 

İlave Kaynak

1Beer, P.B., Johnston , E.R., DeWolf, J.T., 2004, Mechanics of Materials, Mc Graw Hill

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2016

2

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

6

7

42

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

6

42

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

1

6

6

Toplam iş yükü

150