Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

KIM1010 TEMEL KİMYA 3+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuMakina Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Sedat KELEŞ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Ece Tuğba SAKA,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

atomun yapısının bilir ve modellerini açıklar.

1

1

ÖÇ - 2 :

elementlerin periyodik özellikleri ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.

1

1

ÖÇ - 3 :

gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.

1

1

ÖÇ - 4 :

kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.

1

1

ÖÇ - 5 :

katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.

1

1

ÖÇ - 6 :

çözelti hazırlamayı bilir.

1

1

ÖÇ - 7 :

kimyasal yükseltgeme ve indirgemeyi bilir, tepkimelerini açıklar.

1

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Madde, elementler, bileşikler, karışımlar.

 Hafta 2

Bileşiklerin adlandırılması.

 Hafta 3

Ölçmeler ve birimler, kimyada miktar ölçümleri.

 Hafta 4

Kimyasal formüllerin bulunması, çözeltiler.

 Hafta 5

Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal denklemler.

 Hafta 6

Çökelme reaksiyonları, asit baz reaksiyonları, redoks reaksiyonları.

 Hafta 7

Reaksiyon stokiometrisi, reaksiyon sınırlayıcılar

 Hafta 8

Gazların özellikleri, gaz kanunları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Moleküler hareket, gerçek gazlar

 Hafta 11

Termokimya, enerji ,ısı ve entalpi, kimyasal değişim entalpisi, reaksiyon ısıları.

 Hafta 12

Atomun yapısı, Atom modelleri,

 Hafta 13

Çok elektronlu atomların yapısı, atomların periyodik özellikleri, kimya ve periyodik sistem

 Hafta 14

Kimyasal bağlar, İyonik bağlar, kovalent bağlar.

 Hafta 15

Poliatomik türlerin Lewis yapıları, Lewis asit ve bazları, iyonik ve kovalent bağların karşılaştırılması.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Atkins, P. , Jones, L. 1997; Temel Kimya, W. H. Freeman and Company, Türkçe çeviri, New York

 

İlave Kaynak

1Petrucci, R. H. , Wismer, R. K. 1987; Genel Kimya, Macmillan Publishing Comp. , New York

2Kotz, J. C. , Purcell, K. F. 1987; Kimya ve Kimyasal Reaktivite, Saunders College Publishing, Philadelphia

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13.11.2015

1

50

Dönem sonu sınavı

16

31.12.2015

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

1

14

14

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

1

1

Toplam iş yükü

150