Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

OMES405 OKUL DENEYİMİ 1+4+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuBilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 1 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiYRD. DOÇ. DR. Esra KELEŞ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. YRD. DOÇ. DR. Sakine ÖNGÖZ,YRD. DOÇ. DR. YRD. DOÇ. DR. Sakine ÖNGÖZ,ÖĞR. GÖR. ÖĞR. GÖR. Fikret DÜBÜŞ,ÖĞR. GÖR. ÖĞR. GÖR. Fikret DÜBÜŞ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Okul ve sınıf ortamını tanıştımak, okulun yapısı, eğitim öğretim durumları, okulu meydana getiren unsurları birinci elden gözlemlemek. Okul uygulamalarına hazırlık yapmaktır. Okul ve sınıf atmosferini gözlemleyerek, gözlemlerini rapor haline getirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

okulun işleyişi ve okulda uyulacak kuralları öğrenir ve uygulayabilir.

2,3,4,5,6,7

1

ÖÇ - 2 :

sınıfı ve okulu, öğretmen adayı olarak gözlemler ve değerlendirebilir.

2,3,4,5,7,11,12

1

ÖÇ - 3 :

öğretmenlerin okullarda öğretim amaçlı yürüttükleri faaliyetleri ifade edebilir.

2,3,4,5,6,7,8,11,12

1,3

ÖÇ - 4 :

öğrencinin gün boyunca okuldaki faaliyetlerini öğrenebilir.

2,7,11,12

1

ÖÇ - 5 :

sınıf içi öğretim sürecinde yönergelerin verilmesinde dikkate alınması gereken ölçütleri ifade edebilir.

2,3,4,5,6,7,11

1

ÖÇ - 6 :

sınıf içi öğretim sürecinde soru sorma uygulamalarının yürütülmesinde dikkate alınması gereken ölçütleri ifade eder ve bu ölçütlere uygun soru sorma etkinliği yürütme becerisini geliştirebilir.

2,3,4,5,6,7,11

1,3

ÖÇ - 7 :

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme çalışmalarını analiz edebilir.

2,3,4,5,6,11,12

1,3

ÖÇ - 8 :

ders planlarını hazırlama ve uygulama sürecini inceleyebilir.

2,3,4,5,6,7,11

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders amaçlarının, uygulama etkinliklerinin, değerlendirme süreci ve rapor yazım kurallarının belirtilmesi

 Hafta 2

Öğretmen eğitiminde Okul Deneyimi uygulamalarının yeri ve önemi

 Hafta 3

Okulu tanıma: Okulun işleyişi, okul müdürünün ve yönetiminin görevleri ve okul kuralları hakkında bilgi edinme

 Hafta 4

Öğretmenin okuldaki bir günü

 Hafta 5

Derslerin gözlenmesi

 Hafta 6

Öğrencinin okuldaki bir günü

 Hafta 7

Derslerin öğretim yöntem ve teknikleri açısından incelenmesi

 Hafta 8

Soru sorma alıştırmaları

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Mikro öğretim uygulamaları

 Hafta 11

Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü

 Hafta 12

Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması

 Hafta 13

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme ve kayıt tutma uygulamalarının incelenmesi

 Hafta 14

Ders planı yapma ve etkinlikleri sıraya koyma

 Hafta 15

Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1YÖK. 1998; Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Demirtaş, H., Güneş H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.

2Ilgar, L. 2005; Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Betaş, İstanbul.

3Aydın, M. 2005; Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara.

4Taymaz, H. 2003; Okul Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.

5Selçuk, Z. 2000; Okul Deneyimi ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Uygulama

2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15

12/09/2016
19/09/2016
26/09/2016
03/10/2016
10/10/2016
17/10/2016
24/10/2016
07/11/2016

60

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

1

14

14

Sınıf dışı çalışma

2

8

16

Arasınav için hazırlık

4

4

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

4

14

56

Ödev

3

8

24

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

6

24

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

152