Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

BHS 412 AĞ VE VERİ GÜVENLİĞİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını ele almaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kriptoloji kavramını, şifreleme deşifreleme algoritmalarını kavrayacak

1,2,3

1

ÖÇ - 2 :

Şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini kullanmayı ve programlamayı öğrenecek

1,2,3

1

ÖÇ - 3 :

Şifreleme algoritmalarını uygulayarak şifreleme sistemi oluşturabilecek

1,2,3

1

ÖÇ - 4 :

Oluşturulan şifreleme sistemlerini ağ ve bilgi güvenliğine uygulayabilecek

1,2,3

1

ÖÇ - 5 :

Kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama algoritma ve tekniklerini kavrayacak

1,2,3

1

ÖÇ - 6 :

Mesaj doğrulama tekniği kullanarak güvenli kimlik doğrulama sistemi oluşturabilecek

1,2,3

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Öğrencilerin temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma prensipleri ve güvenlikte uygulama yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Güvenliğin amaçları, ataklar, servisler ve mekanizmalar, kriptografi, sır paylaşımı, gizli görüntü paylaşımı, damgalama

 Hafta 2

Kriptografinin matematiği, sayısal aritmetik, moduler aritmetik, modulo operatörü, matrisler, lineer denklikler, tek değişkenli lineer denklikler

 Hafta 3

Geleneksel simetrik anahtar şifreleme yöntemleri, kirckhoff'un prensibi, monoalfabetik şifreleyiciler, polialfabetik şifreleyiciler, yer değiştirme şifreleyicileri, anahtarsız ve anahtarlı yer değişme şifreleyicileri, blok şifreleyiciler

 Hafta 4

Gruplar, halkalar, alanlar, Galois alanları, GF'de polinomlar, üreticilerin kullanımı

 Hafta 5

Modern simetrik anahtar şifreleme yöntemlerine giriş, modern blok şifreleyiciler, modern blok şifreleyicilerin parçaları, s kutuları, çarpım şifreleyicileri

 Hafta 6

DES, DES'in analizi, DES'in güvenliği

 Hafta 7

AES, Transformasyonlar, anahtar çoğaltma algoritması, AES'in analizi

 Hafta 8

Modern simetrik anahtar şifreleyiciler kullanarak şifreleme, ECB, CBC, CFB, OFB, CTR modları, RC4 ve A5/1 şifreleyici

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Asal sayılar, asal sayı kontrolü, euler'in phi fonksiyonu, fermat teoremleri, asalların üretimi, asal testindeki algoritmalar, faktorizasyon problemi, eksponent ve logaritma, kuadratik denklikler, Çinli kalan teoremi

 Hafta 11

Asimetrik anahtar şifreleme, RSA, Rabin, ElGamal ve Eliptik Eğri sistemleri

 Hafta 12

Mesaj bütünlüğünün korunması ve mesaj doğrulamasında kullanılan yöntemler ve algoritmalar

 Hafta 13

Kriptografik özüt fonksiyonları, SHA-512 ve Whirlpool algoritmalarının incelenmesi

 Hafta 14

Sayısal imzalar, RSA, ElGamal, Schnorr, DSS, Eliptik Eğri imzalama sistemlerinin incelenmesi

 Hafta 15

Varlık doğrulama, şifreler, biometrik bilgiler, anahtar yönetimi, simetrik anahtar dağıtımı yöntemleri, genel anahtar dağıtımı yöntemleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Forouzan, Behrouz, 2009, Cryptography and Network Security. McGraw Hill.

 

İlave Kaynak

1William Stallings, 2006. Cryptography and Network Security Fourth Ed, Pearson Prentice Hall.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/11/2014

1

50

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2014

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

14

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

6

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

100