Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM3022 EĞİTİM YAZILIMI TASARIMI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özcan ÖZYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin eğitim yazılımları ile ilgili temel kavram ve prensipleri tanımasını, eğitim yazılımı türlerini tanımasını, farklı platformlarda (masaüstü, mobil, web) eğitim yazılımı geliştirme becerileri artırmasını, eğitim bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinleri arasında disiplinler arası uygulamalar geliştirebilmesi için gerekli olan becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Eğitim yazılımı kavramlarını bilir.

1,3,5,6,13

1,3,6

ÖÇ - 2 :

Eğitim yazılımı türlerini bilir.

1,3,5,6,13

1,3,6

ÖÇ - 3 :

Eğitim yazılımı geliştirme süreçlerini bilir.

1,3,5,6,13

1,3,6

ÖÇ - 4 :

Farklı platformlar için eğitim yazılımı tasarlayabilir.

1,3,5,6,13

1,3,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Teknoloji destekli öğrenme, Eğitim yazılımları, Eğitim yazılımı tasarımı, Eğitim yazılımı kavramları, Zeki öğretim sistemleri, Uyarlanabilir eğitimsel hipermedya ortamları, Eğitim yazılımı örnekleri, Bilgisayar bilimi perspektifleri ve teknoloji destekli öğrenme, Eğitim yazılımı tasarımı: farklı gerçekler, Eğitim yazılımı mühendisliği, Bağlam tasarımı ve yazılım eserlerinin karakteristikleri, Metodolojik değerlendirmeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, genel kavramlar

 Hafta 2

Teknoloji destekli öğrenme, eğitim yazılımı, örnekler

 Hafta 3

Eğitim yazılımı için genel kavramlar

 Hafta 4

Eğitim yazılımı türleri

 Hafta 5

Perspektiflerdeki farklılıkları anlamak

 Hafta 6

Prototip örneklerinin incelenmesi

 Hafta 7

Prototip örneklerinin incelenmesi

 Hafta 8

Bilgisayar bilimleri ve teknoloji destekli öğrenme

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Eğitim yazılım mühendisliği

 Hafta 11

Tasarım bağlamı karakterizasyonu

 Hafta 12

Yazılım artifact karakterizasyonu

 Hafta 13

Metodolojik kavramlar

 Hafta 14

Geliştirilen uygulamaların sunumu

 Hafta 15

Geliştirilen uygulamaların sunumu

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Pierre Tchounikine (2011). Computer Science and Educational Software Design. A Resource for Multidisciplinary Work in Technology Enhanced Learning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

 

İlave Kaynak

1Kinshuk (2016). 2-Designing Adaptive and Personalized Learning Environments. Interdisciplinary Approaches to Educational Technolog. Routledge

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

30

Yıl içi çalışma

15

1

20

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

3

6

Arasınav

1

1

1

Proje

4

14

56

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

4

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

100