Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM1003 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA 3+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Selda ATALAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. Selda ATALAR,ÖĞR. GÖR. Selda ATALAR,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amaci, bilgisayar programlamasi konusuna bir giris yapmak, programlama ile ilgili genel kavramlari ortaya koymak, algoritma kavrami, algoritmalarin nasil olusturulacagi ve yapisal programlama konusuna deginmektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Programlama dillerinin genel yapısını kavramak

1,2,12

1

ÖÇ - 2 :

Algoritmaların işleyişini tanımak ve çözümlemek

1,2,12

1

ÖÇ - 3 :

Değişken ve program denetim deyimlerini kavramak

1,2,12

1

ÖÇ - 4 :

Fonksiyon ve dizi kavramlarını kavramak

1,2,12

1

ÖÇ - 5 :

Öğrenilen kavramları program geliştirme aşamalarında kullanmak

1,2,12

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma analizi ve tasarımı. Akış diyagramları. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik. Algoritma Dili. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve Fonksiyon altprogramları. Özyineleme. Arama algoritmaları. Sıralama algoritmaları. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Problem Çözme ve Algoritmalar

 Hafta 2

Akış diyagramları

 Hafta 3

Programlama Dilleri ve C sharp

 Hafta 4

C sharp Dilinin Genel Özellikleri, Veri Tipleri, Değişkenler

 Hafta 5

Atama, Operatörler, Sabitler, Veri Tipi Dönüşümü, Çıktı Fonksiyonu

 Hafta 6

Girdi Fonksiyonu, Matematik Kütüphanesi, Koşul İfadeleri, Soru işareti operatörü, switch komutu

 Hafta 7

Döngü Komutları; while , do while, for döngüsü

 Hafta 8

Fonksiyon Tanımı, Değer döndürmeyen , değer döndüren, çok parametreli fonksiyonlar

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Lokal, global değişkenler,static, register değişkenler

 Hafta 11

Diziler, Değer atama, okuma

 Hafta 12

Çok boyutlu diziler, diziler ve fonksiyonlar

 Hafta 13

Özyinelemeli fonksiyonlar ve uygulamaları

 Hafta 14

Arama algirtimaları ve uygulamaları

 Hafta 15

Sıralama algoritmaları ve uygulamaları

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Vatansever, F. 2011; Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Çelik, S. 2011. Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Murathan Yayınevi, Trabzon.

2İnan, Y ve Demirli N. 2012. Microsoft C sharp .NET 2010, Palme Yayıncılık, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

1

14

14

Arasınav için hazırlık

2

6

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

6

12

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

125