Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM3011 İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özcan ÖZYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yazılım mühendisliğinin önemli bir bileşeni olan yazılım kalitesini etkileyen ana unsurlardan ?kullanılabilirlik? konusunun incelenmesi ve öğrencilerde yazılım kullanılabilirliği konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu bağlamda öğrencilere ?kullanılabilirlik mühendisliği? ve bilgisayar-insan etkileşimi alanındaki güncel bilgilerin tanıtılması ve kullanıcı arayüz tasarımı ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin tamamlanması ile öğrenci insan bilgisayar etkileşimi alanında gerekli teorik bilgilerle donatılmış olarak, yazılım mühendisliğine daha farklı bir perspektif ile bakabilme yeteneği kazanacaktır. İnsan bilgisayar etkileşimi alanında daha yoğun araştırma gerçekleştirebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış olacaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İnsan bilgisayar etkileşiminin temel bileşenlerini bilir.

ÖÇ - 2 :

Yazılım projelerinde yazılım kullanılabilirliğinin önemini kavrar.

ÖÇ - 3 :

Kullanılabilirliği yüksek kullanıcı arayüzleri tasarlama ilkelerini kavrar.

ÖÇ - 4 :

Yazılı ve sözlü olarak kullanılabilirlik değerlendirmesi yapabilme yeteneği kazanır.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İnsan bilgisayar etkileşimi genel kavramlar. Kullanıcı arayüz tasarım ilkeleri ve değerlendirilmesi. Yazılım kullanıcı arayüz tasarımı kullanılabilirliğini değerlendirmek için gerekli kavramlar. Kullanılabilirlik mühendisliği. Yazılım mühendisliği süreçlerinin kullanılabilirliği yüksek yazılımların geliştirilebilmesi için uyarlanması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İnsan bilgisayar etkileşimine giriş

 Hafta 2

İnsan bilgisayar etkileşimi boyutlarının farklı açılardan incelenmesi

 Hafta 3

Arayüz tasarımı, genel ilkeler ve üstün arayüz özellikleri

 Hafta 4

Tasarım temelleri ve yazılım mühendisliğinde insan bilgisayar etkileşimi

 Hafta 5

Navigasyon prensipleri. Menü ve geri besleme ilkeleri.

 Hafta 6

İnsan bilgisayar etkileşiminde kavramsal modelleme

 Hafta 7

insan bilgisayar etkileşiminde sistem modelleme

 Hafta 8

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Kullanılabilirlik mühendisliği

 Hafta 11

Kullanılabilirlik için tasarım ilkeleri ve uygulanması

 Hafta 12

Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi: teknik ve yöntemler

 Hafta 13

Kullanılabilirlik testleri

 Hafta 14

Kullanıcı deneyleri

 Hafta 15

Modern ve gelecekteki uygulamalar

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Shneiderman, B. 2016.Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Pearson, 6th Edition.

 

İlave Kaynak

1Preece J. 2015. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Jonh Wiley, 4th Editon.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

15

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

5

4

20

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

5

20

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100