Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM3019 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özcan ÖZYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere C# programlama dilinde desteklenen ileri düzey programlama konseptlerini öğrencilere tanıtmaktır. Öğrencilerden, ileri düzey C# ödev ve projelerini tasarlayıp geliştirebilmesi beklenmektedir. Bu ders, sınıf, inheritance ve polimorfizm, veri yapıları için temel C# nesneleri, exception handling ve .net platformunu kullanarak arayüz oluşturma gibi ileri düzey C# ile nesne tabanlı programlama teknikleri içermektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Görsel programlamada nesne tabanlı tasarımın prensiplerini tanımlar

1,3,8,12,13

6

ÖÇ - 2 :

C# sınıf ve nesnelerini kullanarak nesne tabanlı programlar geliştirir

1,3,8,12,13

6

ÖÇ - 3 :

C# ile grafik kullanıcı arayüzünün temelini tanımlar

1,3,8,12,13

6

ÖÇ - 4 :

Exception(istisna) tanımlar ve exception handling ile program geliştirir

1,3,8,12,13

6

ÖÇ - 5 :

Windows form uygulamaları bileşenlerini kullanır

1,3,8,12,13

6

ÖÇ - 6 :

Gelişmiş windows form uygulama programları geliştirebilir

1,3,8,12,13

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

.NET Framework, nesne tabanlı programlamaya genel bakış, koleksiyonlar, arayüzler, istisnalar, dosya işlemleri, Windows uygulamaları, Windows formları, form kontrolleri (Label, Textbox, Listbox, Checkbox, Groupbox, Picturebox vb.), çoklu form kullanımı, dinamik kontrollerle çalışmak (Panel, Event, EventHandler), kişisel kullanıcı kontrolü tasarımı, kalıtım, soyut sınıflar, arayüzler, operatör aşırı yüklemesi, windows form uygulamaları ile veri tabanı programlama uygulamaları, çoklu ortam programlama uygulamaları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

NET Frameworke giriş

 Hafta 2

Koleksiyonlar, arayüzler, istisnalar

 Hafta 3

Windows form özellikleri, bileşenleri

 Hafta 4

Form Kontrolleri (Label, Textbox, Listbox, Checkbox, Groupbox, Picturebox vb.)

 Hafta 5

Multi-form kullanımı, Dinamik Kontrollerle Çalışmak (Panel, Event, EventHandler)

 Hafta 6

Windows form uygulama geliştirme

 Hafta 7

Windows form uygulama geliştirme

 Hafta 8

Windows form ile veri tabanı bileşenleri

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Windows form ile veri tabanına bağlanma, veri işleme

 Hafta 11

Raporlama

 Hafta 12

Active form uygulaması yapmak,Activex uygulaması yapmak

 Hafta 13

DLL uygulaması yapmak.

 Hafta 14

API uygulaması yapmak.

 Hafta 15

Resim dosyaları ile çalışmak.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Nihat Demirli, Fevzi Akar, 2012, Csharp İle Net 3.5 Visual Studio 2012, Palme yayıncılık

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Proje

15

28/12/2016

8

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Uygulama

12

1

12

Proje

8

1

8

Toplam iş yükü

100