Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM2020 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Zeynep ŞAHİN TİMAR
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırma yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları açıklayacak.

ÖÇ - 2 :

Bilimsel araştırma yöntemlerini ve veri toplama araçlarını açıklayacak.

ÖÇ - 3 :

Verileri nasıl analiz edeceğini bilecek.

ÖÇ - 4 :

Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayacak.

ÖÇ - 5 :

Bilimsel araştırma raporu hazırlayabilecek.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, veri analizi (nitel-nicel) , kaynak verme, literatür tarama, problem çözme, araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, temel istatistikler, araştırma raporu yazma.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse giriş, araştırma-bilim bağlantısı, bilimsel bilgi türleri

 Hafta 2

Araştırma yöntemlerinin kökenleri

 Hafta 3

Evren, örnekleme, örneklem, değişken

 Hafta 4

Araştırmalarda kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmaları

 Hafta 5

Deneysel yöntem, tarama yöntemi

 Hafta 6

Eylem araştırması,özel durum çalışması

 Hafta 7

Veri toplama teknikleri: anket, gözlem, görüşme, doküman analizi

 Hafta 8

geçerlilik, güvenilirlik, objektiflik, genellenebilirlik; Bilimsel araştırmada etik kurallar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Literatür taraması, kaynak gösterimi, raporlaştırma

 Hafta 11

Bilimsel bir makaleyi inceleme ve kritik

 Hafta 12

Ödevlerin sunulması

 Hafta 13

Ödevlerin sunulması

 Hafta 14

Ödevlerin sunulması

 Hafta 15

Ödevlerin sunulması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2008; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara

 

İlave Kaynak

1Karasar, N. 1999; Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 9. Basım, Ankara.

2Çepni, S. 2007; Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş 3. baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

30

Sunum

12

2

20

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

1

2

Arasınav için hazırlık

2

3

6

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

2

4

Proje

3

2

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

3

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

3

2

6

Toplam iş yükü

60