Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM3013 BETİK DİLLER 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Celal ATALAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. CELAL ATALAR
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı istemci taraflı script dillerinden biri olan JavaScript'i detaylı olarak incelemektir. Diğer konu başlıkları ise DOM kullanımı, JavaScript güvenliği, düzenli ifadeler, form geliştirimi, veri geçerliliği, JavaScript kütüphanelerinin kullanımı olarak sıralanır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Etkin form tasarımı ile kullanıcı etkileşimini sağlayabilme

ÖÇ - 2 :

Olay ve olay işlemelerini etkin bir şekilde kullanabilme

ÖÇ - 3 :

Form verilerine ulaşabilme ya da doğrulama için JavaScript ve düzenli ifadeleri kullanabilme

ÖÇ - 4 :

Web sayfalarının görünümünü JavaScript kullanarak değiştirebilme JavaScript kütüphanelerini kullanabilecekler

ÖÇ - 5 :

JavaScript kütüphanelerini kullanabilme

ÖÇ - 6 :

Sayfa elemanlarına DOM modelini kullanarak erişebilme

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

1 Javascript' e Giriş , Test ve Geliştirme Ortamlarının Kurulumu 2 Değişkenler ,Sabitler ve Operatörler 3 Karar Kontrol Yapıları 4 Döngü Kontrol Yapıları 5 Diziler 6 Düzenli İfadeler 7 Fonksiyonlar 8 Nesne Yönelimli Programlama ve Javascript Nesneleri 9 Doküman Nesne Modeli (DOM) 10 Olaylar 11 Tarayıcı Nesne Modeli (BOM) 12 Hata Denetimi ve Zamanlayıcılar 13 Formlar ve Form Elemanları 14 Çerezler ve Oturumlar

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Javascript' e Giriş , Test ve Geliştirme Ortamlarının Kurulumu , Tarayıcı üzerinde eş zamanlı çalışabilme , Tarayıcı kontrol sekmeleri incelemesi

 Hafta 2

Değişkenler ,Sabitler ve Operatörler, veri türleri, tür dönüşümleri, özel operatörler, mantıksal, bitsel ve karşılaştırma operatörleri

 Hafta 3

Karar Kontrol Yapıları, if , if else , if else merdiven yapıları, switch yapısı

 Hafta 4

Döngü Kontrol Yapıları, for, while, do while, for in, break , continue

 Hafta 5

Diziler, Dizi fonksiyonları (pop, push, reverse, shift, unshift, sort, splice, indexof, lastindexof) Dizi Üzerinde Yineleme Fonksiyonları ( foreach, every, some, filter, map) diğer dizi fonksiyonları ( concat, join, slice, toString), çok boyutlu diziler

 Hafta 6

Düzenli İfadeler , RegExp Nesnesi ve Fonksiyonları , Düzenli İfade Karakterleri ve Anlamları

 Hafta 7

Fonksiyonlar , Hazır Fonksiyonlar (eval, isFinite, isNaN, escape, unescape, encodeURI, decodeURI, parseInt, parseFloat, String, Number)

 Hafta 8

Nesne Yönelimli Programlama ve Javascript Nesneleri, Yapıcılar Tanımlamak ve Nesne Oluşturmak, Nesnelere Özellik ve Metot Eklemek, Kalıtsallık , Javascipt Nesneleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Doküman Nesne Modeli (DOM) , DOM Arayüzü, Düğüm Arayüzü

 Hafta 11

Olaylar, Event nesnesi özellik ve metotları, Event Arayüzü ile ilgili özellikler, MouseEvent Arayüzü ile ilgili özellikler, Keyboard Arayüzü ile İlgili Özellikler, Event Arayüzü ile İlgili Özellikler, Olay Yönlendiricileri

 Hafta 12

Tarayıcı Nesne Modeli (BOM), Windows nesnesi, location nesnesi, navigatör nesnesi, screen nesnesi, history nesnesi

 Hafta 13

Hata Denetimi ve Zamanlayıcılar, try-catch ve throw deyimleri

 Hafta 14

Formlar ve Form Elemanları, ,

, ,