Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM2016 İLERİ WEB UYGULAMALARI 2+2+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Celal ATALAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. CELAL ATALAR
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; internet ortamında kullanıcı etkileşimli , veritabanları üzerinde birçok işlemi yapabilen web uygulamaları ile aynı zamanda çok daha çeşitli web yönetim sistemleri geliştirebilir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Problem çözümüne algoritmik yaklaşım ve PHP programlama dili üzerine temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.

ÖÇ - 2 :

Web Sunucusu ve Veritabanı sunucuları hakkında bilgi sahibi olma

ÖÇ - 3 :

PHP dili ile program geliştirebilme

ÖÇ - 4 :

PHP ile MYSQL Veritabanını Kullanabilme

ÖÇ - 5 :

MySQL veritabanını yönetebilme

ÖÇ - 6 :

Tarayıcı tabanlı ve veritabanı ilişkili programlar geliştirebilme

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

1 PHP'ye Giriş, İstemci Sunumcu Mimarisi ,Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi 2 Değişken Kavramı ,Sabitler , Operatörler ve Ön Tanımlı Değişkenler 3 Ön Tanımlı Matematiksel Fonksiyonlar ve Karar Kontrol Yapıları 4 Diziler 5 String Üzerinde İşlemler ve Ön Tanımlı String Fonksiyonları 6 Döngü Kontrol Yapıları 7 PHP'de Dosya ve Dizin İşlemleri 8 PHP'de Çerez ve Oturum Kavramları 9 PHP'de Formlar İle Çalışma , Tarih ve Saat İşlemleri 10 Fonksiyonlar ve Mail Gönderimi 11 PHP ile MYSQL Bağlantısı Yapma , PHP ile MYSQL Veritabanındaki Tabloya Veri Ekleme 12 PHP ile Veri Sorgulama, Veri Silme , Veri Güncelleme 13 PHP'de Nesne Yönelimli Programlama Kavramı 14 PHP'de Nesne Yönelimli Programlama Miras Kavramı

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

PHP'ye Giriş , İstemci Sunumcu Mimarisi ,Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi, XAMPP Kurulumu, Apache Ayarlarının Yapılması Öğrenilmesi

 Hafta 2

Değişkenler, Veri tipleri , Değişkenlere değer atama, Değişken isimlendirme kuralları, Değişken kapsama alanı, Sabitler, Sabit tanımlama, Değer atama, Operatörler, Matematiksel operatörler, String operatörleri, Atama operatörleri, Mantıksal operatörler, Karşılaştırma operatörleri , Bit işlem operatörleri, Azaltma artırma operatörleri

 Hafta 3

Karar kontrol yapıları, If deyimleri, Switch deyimi, Üçlü koşul deyimi ve ? ifadesinin kullanımı

 Hafta 4

Döngü kontrol deyimleri, For deyimi, While deyimi, Do While deyimi , Döngü akışını kontrol eden deyimler, Break, Continue

 Hafta 5

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar , Geriye değer döndüren fonksiyonlar, Tanımlama biçimi, Fonksiyonun kullanımı, Parametre kullanımı, Rekürsif fonksiyonlar, Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar, Tanımlama biçimi, Fonksiyonun kullanımı, Parametre kullanımı, Php fonksiyonları

 Hafta 6

Diziler, Dizi tanımlama, Değer atama, Dizi işlemleri , Dizileri birleştirme , Dizilere değişken ekleme, Dizinin ilk elemanını silme, Diziden kesit alma, Dizileri sıralama, ilişkili dizileri sıralama, çok boyutlu diziler

 Hafta 7

Php'de metinler üzerinde işlemler, metin fonksiyonları, . operatörü , urlencode ve urldecode fonksiyonları, şifreleme fonksiyonları, metin türünde ifadeyi parçalara ayırma işlemleri

 Hafta 8

Düzenli İfadeler, ereg ve eregi fonksiyonları, düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler ve anlamları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Dosyalama işlemleri, Dosyayı oluşturmak ve dosyayı açmak, Dosyadan bilgi okumak, Dosyaya bilgi yazmak, Dosyayı kapatmak, Dosyayı silmek, Dosyayı kopyalamak, Dosyanın ismini değiştirmek, Hazır dosya fonksiyonları, Dizin oluşturma, Dizin silme, Dizin içeriğini listeleme

 Hafta 11

Veritabanı ve Veritabanı Kavramları , Veritabanı Yöneticisi, Web Üzerinden Veritabanlarına Bağlantı , PhpMyAdmin Kullanımı, Uzak veritabanlarına bağlanma

 Hafta 12

SQL dilinin MYSQL(PhpMyAdmin) içinde kullanımı, tablolar üzerinde işlemler yapma, yeni tablo oluşturma, tabloyu yeniden yapılandırma

 Hafta 13

PHP ile MYSQL Veritabanı Bağlantısı Yapma, Veritabanı Oluşturma, Tablo Oluşturma

 Hafta 14

PHP ile MYSQL veritabanı üzerindeki bir tabloda veri ekleme, veri sorgulama, veri silme , veri güncelleme

 Hafta 15

Php 'de Çerezler Kavramı ve Oturum Kavramı

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Balaban, E. 2013; Php ve MYSQL, Pusula Yayıncılık

 

İlave Kaynak

1Şamlı, M. 2013; Uzmanlar İçin Php, Kodlab Yayınları

2Çelik, R. 2012; A'dan Z'ye Php, Seçkin Yayınları

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

2

1

2

Uygulama

2

14

28

Ödev

5

10

50

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

2

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

126