Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM1006 WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA 2+2+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Esra KARADENİZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. Esra KARADENİZ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciler web sayfası tasarımını html ve css ile birlikte oldukça efektif bir şekilde yapabilecek ve web sayfasını daha rahat programlanabilir bir duruma getirmiş olacaklardır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

1. Internet ve Internetin Altyapısı 2. World Wide Web , Tarayıcılar

ÖÇ - 2 :

3. HTML ile Web Sayfası Oluşturma 4. CSS ile Web Sayfası Tasarımı

ÖÇ - 3 :

5. Temel XML Kullanımı

ÖÇ - 4 :

6. Programlama Mantığı Kavrama

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

1 Internetin Tarihçesi, Internetin Altyapısı ve Tarayıcılar ,HTML , XHTML ve HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri 2 HTML'de Listeler ve Köprüler 3 HTML'de Resimler ve Tablolar 4 HTML'de Frameler , Formlar ve Form Elemanları 5 HTML'de Form Elemanları 6 HTML5 ve HTML5 Etiketleri 7 HTML5 Etikeleri 8 CSS 'e Giriş ve CSS Seçicileri 9 CSS'de Arkaplan , Yazıtipi /Metin Biçimlendirme ve Kutu Modeli (Kenar Çizgileri) 10 CSS'de Liste ve Tablo Biçimlendirme 11 CSS'de Sınıflandırma ve Konumlama 12 CSS'de Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler 13 XML Belgesinin Bölümleri ve DTD Genel Yapısı 14 XML Şemaları, XML Belgesinin Biçimlendirilmesi ve XSL Kullanımı

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Internet Nedir? Http Nedir? Ftp nedir? WWW Nedir? Smtp Nedir? HTML Yapısı , Web Tasarım Programları, Tarayıcılar HTML , XHTML Nedir? , XHTML Avantajları , XHTML Kuralları ve HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

 Hafta 2

Listeler ile Çalışmak, Sırasız Listeler, Sıralı Listeler , İç içe listeler , Linkler ile Çalışmak, Sayfa İçindeki Bölümlere Link Vermek,

 Hafta 3

Resimler ile Çalışmak, Resim Boyutlandırma, Resim Galerisi Yapmak, Image Map Oluşturmak, Tablolar ile Çalışmak, İç içe Tablolar Kullanmak, Satır Sütun Birleştirme, Tablo Özellikleri ile Çalışma

 Hafta 4

Frameler ile Çalışmak, İç içe Frameler Kullanmak, Frame Yapısının Avantaj ve Dezavantajları, Formlar, method ve action Özellikleri, Form Elemanlarının Özellikleri ve Kullanımı

 Hafta 5

HTML Elemanlarının Özellikleri ve Kullanımı (checkbox, radio , select , optgroup , submit, reset ve fileupload )

 Hafta 6

HTML5 ve HTML5 Etiketleri (article, canvas, embed, figcaption, figure, footer, header, hgroup, mark, meter, progress, section , source)

 Hafta 7

HTML5 ile Sayfaya Ses ve Görüntü Ekleme , HTML5 ile Gelen Yeni Input Özellikleri, Yeni Type Özellikleri (email, url, number , range, color), Tarih Seçme Elemanı

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

CSS'e Giriş , ID ve Class Seçicileri, Dahili Harici ve Satır İçi CSS Kullanımı

 Hafta 10

CSS 'te Arkaplan İşlemleri (background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position), CSS ile Font İşlemleri (font-family, font-style, font-weight, font-size) CSS 'te Text İşlemleri (colors, text-indention, text-alignment, text-decoration, line-height, word-spacing, letter-spacing, text transform) Kutu Modeli (border, border-style, border-with, border-color, outline-style, outline-color,outline-width, outline, margin, padding)

 Hafta 11

CSS'de Liste Biçimlendirme (list-style-type, list-style-position, list-style-image, list-style) CSS'de Tablo Biçimlendirme (border-collapse, border-spacing, caption-side, empty-cells, table-layout, dimensions)

 Hafta 12

CSS'de Sınıflandırma ve Konumlama (display, float, clear, position, z-index, overflow, clip, visibility, cursor)

 Hafta 13

CSS'de Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler (first-child, lang, first-line, first-letter, before, after)

 Hafta 14

XML Belgesi Yapısı, XML Belgesinin Bölümleri, DTD Yapısı , Öznitelikler (CDATA, ENTITY/ENTITIES, Enumarated, ID, IDREF/IDREFS , NMTOKEN/NMTOKENS, NOTATION) REQUIRED, IMPLIED, FIXED Kavramları

 Hafta 15

XML Şemaları, XML Belgesinin CSS ile Biçimlendirilmesi, XSL Kullanımı ve Verileri Sıralamak

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydemir, M. 2013; Web Tasarım Rehberi , Kodlab Yayınevi

 

İlave Kaynak

1Çiçek,M. 2013 ; Web Tasarım Temelleri, Kodlab Yayınları

2Balaban, E. 2013; Web Tasarım Kılavuzu, Pusula Yayıncılık

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Arasınav için hazırlık

3

2

6

Arasınav

2

1

2

Uygulama

2

5

10

Ödev

5

4

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

4

16

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

112