Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

TDB1000 TÜRK DİLİ - II 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Alper KILIÇOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek.

2,5,7

1

ÖÇ - 2 :

Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek.

2,5,7

1

ÖÇ - 3 :

Kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilecek.

2,5,7

1

ÖÇ - 4 :

Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.

5,7

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...)

 Hafta 2

Noktalama işaretleri (Tırnak işareti, ayraç,...)

 Hafta 3

Yazım Kuralları (Büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı)

 Hafta 4

Yazım kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı)

 Hafta 5

Yazım kuralları (Kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları)

 Hafta 6

Kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri)

 Hafta 7

Kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma)

 Hafta 8

Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Anlatım özellikleri

 Hafta 11

Anlatım bozuklukları

 Hafta 12

Anlatım biçimleri (Ödevlerin toplanması)

 Hafta 13

Anlatım türleri (sözlü anlatım)

 Hafta 14

Anlatım türleri (yazılı anlatım- mektup, dilekçe...)

 Hafta 15

Anlatım türleri (yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...)

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Türk Dili ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi, Yaşar Akdoğan, Beşir Kitabevi.

 

İlave Kaynak

1Türk Dili, Kemal Ateş, İmge Kitabevi Yayınları, 2007.

2Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul

3Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara

4Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul

5Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul

6TDK Yazım Kılavuzu- Sözlük

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

11/04/2018

30

50

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

15

15

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60