Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM3014 BİLGİSAYAR AĞLARI 2+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Celal ATALAR
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramları ve terminolojiyi tanıtmak ve uygulamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Fiziksel katman yapısı ve işlevlerini kavrayıp tanımlayabilecektir

2

1

ÖÇ - 2 :

Veri bağlantısı katmanı ve işlevlerini kavrayıp tanımlayabilecektir

2,12

1

ÖÇ - 3 :

Ağ katmanı yapısı ve işlevlerini kavrayıp tanımlayabilecektir. Yerel alan ağ (YAA) tasarlamayı, IP adresleme yapısını, bu ağları alt ağlara bölmeyi inceleyebilecek ve uygulayabilecektir,

2,5,12

1

ÖÇ - 4 :

Yönlendirme Algoritmaları: Temel IP yönlendirme algoritma ve protokollerini inceleyebilecek ve uygulayabilecektir,

2,5,12,13

1

ÖÇ - 5 :

TCP/IP katman yapı ve işlevlerini anlayacak, bu modelin katmanlarını paket inceleme gereçleri kullanatak detaylı şekilde inceleyebilecek,

1

ÖÇ - 6 :

Uygulama Katmanı: Temel ağ komutlarını, ağ izleme gereçlerini ve ağ trafik çözümleyicilerini etkili şekilde kullanabilecek. Soket programlama ile temel istemci-sunucu sistemleri geliştirebilecektir.

2,3,5,12,13

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İletişim protokolleri çalışma presipleri, yöntemleri ve uygulamaları için gereken temel bilgi, beceri, terminoloji ve konuyla ilgili literatür taramayı sağlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bilgisayar Ağlarına giriş. Bilgisayar ağlarının analizi ve gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, teknik ve yöntemler

 Hafta 2

Fiziksel Katman

 Hafta 3

Veri Bağlantısı katmanı

 Hafta 4

Veri Bağlantısı katmanında hata kontrolü, akış kontrolü, hata yakalama ve düzeltme

 Hafta 5

Çoklu Ortam Erişim Protokolleri (MAC), Çekişmeli (contention) ve Çarpışmasız protokoller

 Hafta 6

Ulaşım Katmanı: Bağlantı- tabanlı ve Bağlantısız veri takası. TCP ve UDP protokolleri

 Hafta 7

Ulaşım Katmanı: Akış kontrolü (Sliding Window), Veri bütünlüğü kontrolü

 Hafta 8

Ağ Katmanı, IP adresleme, Segmetleme, ICMP Protokolü, Adres çözümleme: ARP/RARP, BOOTP, DHCP

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Yönlendirme Algoritmaları

 Hafta 11

Yönlendirme protokolleri, IP yönlendirme protokolleri:IGP, EGP

 Hafta 12

Socket programlama, Bağlant-tabanlı ve bağlantısız istemci-sunucu programlama

 Hafta 13

Temel ağ güvenliği

 Hafta 14

Temel ağ güvenliği

 Hafta 15

Dönemin gözden geçirilmesi

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Computer Networks, 5th Edition, Andrew Tanenbaum, Pearson Education Int., ISBN: 0132126958

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

1

12/04/2014

1

50

Dönem sonu sınavı

1

06/06/2014

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

7

21

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

125