Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM2017 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ 2+2+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özcan ÖZYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, veritabanı kavramını tanımasını ve anlamasını,ilişkisel veri modelinin kavramlarını öğrenebilmesini,SQL deyimlerini öğrenebilmesini ve kullanabilmesini,kavramsal modellemeyi kavramasını, kavramsal modelden ilişkisel modele veritabanı tasarımı ilkelerini kullanarak geçebilmesini öğrenmeyi,veritabanı normalizasyon kuramını öğrenmesini ve veritabanı tasarımına etkilerini algılamasını,Sql server'ı tanıması ve kullanmasını, sorgu işleme, veri bütünlüğünü sağlama, indeks kavramları ve yönetimini kullanma, tetikleyici tanımlama ve kullanmayı gerçekleştirmesini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

veritabanı sistemlerinin temel kavramlarını anlayabilir.

2,5,8,12,13

1

ÖÇ - 2 :

veritabanı yönetimi sistemlerinin işlevlerini kavrayabilir.

2,5,8,12,13

1

ÖÇ - 3 :

veritabanı sistem tasarımı ve yöntemlerini anlayabilir.

2,5,8,12,13

1

ÖÇ - 4 :

yürürlükteki veritabanı sistem teknolojilerini anlayabilir.

2,5,8,12,13

1

ÖÇ - 5 :

SQL Server yazılımını kurar kullanır yönetir.

2,5,8,12,13

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Veri tabanı temel kavramları, veri modelleri, ilişkisel veri modeli, ilişkisel veri modeli bileşenleri ve özellikleri, varlık-ilişki modeli, Varlık-ilişki diyagramları, varlık-ilişki diyagramlarından tablolara geçiş, normalizasyon işlemleri, tablolar ve özellikleri, SQL Server veri tabanı yönetim sistemi ve bileşenleri, veri tabanı fiziksel tasarımı, veri bütünlüğü, kısıtlayıcılar, yapısal sorgulama dili, basit sorgular, ileri sorgular, viewler, indeks teorisi ve yönetimi, saklı yordamlar, tetikleyiciler, yedekleme ve yedekten dönme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Veri tabanı, kavramları ve bileşenleri

 Hafta 2

Veri modelleri, ilişkisel veri modeli ve kavramları

 Hafta 3

Varlık-ilişki(E-R) modeli ve tablolara geçiş

 Hafta 4

Normalizasyon, fonksiyonel bağımlılıklar

 Hafta 5

Yapısal sorgulama dili, genel yapısı

 Hafta 6

SQL Server yazılımı, bileşenleri, mimarisi, basit yönetimsel araçlar

 Hafta 7

Veri tabanı fiziksel tasarımı ve gerçekleştirilmesi, tablo tasarımı ve özellikleri

 Hafta 8

Veri bütünlüğü kavramları ve gerçeklenmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Sorgulama uygulamaları

 Hafta 11

İleri seviye sorgulamalar

 Hafta 12

View'lerle çalışmak

 Hafta 13

Indeks teorisi ve yönetimi

 Hafta 14

Saklı yordamlar

 Hafta 15

Tetikleyiciler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gözüdeli, Yaşar. 2014. SQL Server ve Veritabanı Programlama, Seçkin Yayınevi.

 

İlave Kaynak

1Aslan, Bora. 2013. Veri tabanı ilkeleri ve yönetim sistemleri, Paradigma yayınları.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

16/11/2016

2

50

Dönem sonu sınavı

16

12/1/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

7

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

4

24

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

125