Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

YZM1009 TEMEL FİZİK 3+0+1 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Canan AKSOY
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye fiziğin mekanikle ilgili temel kavram ve prensiplerini açık bir sunumla vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

skaler ve vektör kavramlarını problem çözümlerine uygulayabilecek.

ÖÇ - 2 :

kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözebilecek, düzgün doğrusal hareket, serbest düşme ve eğik atış hareketi ile ilgili deneyler yapıp sonuçlarını yorumlayabilecek.

ÖÇ - 3 :

enerji, iş ve güç kavramlarını içeren problemleri çözebilecek. Newton kanunları, sürtünmeli yüzeylerde hareket ve yüzeylerin sürtünme katsayısı ile ilgili deneyleri yapıp sonuçlarını yorumlayabilmek.

ÖÇ - 4 :

dairesel yörüngede; yerdeğiştirme, hız ve ivme içeren problemleri çözebilecek.

ÖÇ - 5 :

doğrusal momentum, itme ve çarpışmaları ele alan problemleri çözebilecek ve momentum korunumu ile ilgili deney yaparak sonuçlarını yorumlayabilecek.

ÖÇ - 6 :

dönme hareketini ele alan problemler çözebilecek.

ÖÇ - 7 :

yuvarlanma hareketini yorumlayacak ve problem çözebilecek.

ÖÇ - 8 :

öteleme dengesi ve dönme dengesini ele alan problemleri çözebilecek

ÖÇ - 9 :

maddenin mekanik özelliklerini ele alan problemleri çözebilecek.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Uzunluk , Kütle ve Zaman Standartları, Boyut Analizi, Birimleri Dönüştürme, Anlamlı Rakamlar

 Hafta 2

Bir Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat, Ortalama ve Ani Hız, İvme, Hareket diyagramları, Sabit ivmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler

 Hafta 3

Vektörler: Koordinat Sisltemleri, Vektörel ve Skaler Nicelikler, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler

 Hafta 4

İki Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme , Hız ve İvme Vektörleri, Sabit ivmeli İki Boyutta Hareket, Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, teğetsel Ve Radyal İvme, Bağıl Hız ve Bağıl İvme

 Hafta 5

Hareket Kanunları: Kuvvet Kavramı, Newton'un II. Yasası, Yerçekimi Kuvveti ve Ağırlık, Newton'un III. Yasası, Sürtünme Kuvvetleri

 Hafta 6

Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları,Düzgün Olmayan dairesel Hareket

 Hafta 7

İş ve Kinetik Enerji: Sabit Bir Kuvvet Tarafından yapılan İş, İki Vektörün Skaler Çarpımı, Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç

 Hafta 8

Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: Potansiyel Enerji , Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çizgisel momentum ve Çarpışmalar: İmpuls ve Momentum, Çarpışmalar,Parçacıklar Sisteminin Hareketi

 Hafta 11

Katı Cismin Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Dönme Kinematiği, Eylemsizlik Momentinin Hesabı,Tork, Dönme Hareketinde İş, Güç ve Enerji,

 Hafta 12

Katı bir Cismin Yuvarlanma Hareketi, Vektörel Çerpım ve Tork, Açısal Momentum

 Hafta 13

Statik Denge Ve Esneklik, Dengenin Şartları,Katıların Esneklik Özellikleri

 Hafta 14

Basit Harmonik Salınıcının Enerjisi, Sarkaç, Basit Harmonik Salınıcı ile Düzgün Dairesel Hareketin Karşılaştırılması

 Hafta 15

Gözden Geçirme ve Problem Çözümleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Fen ve Mühendislik Fakülteleri için Genel Fizik / Mekanik I, Kemal Kara ve Nursel Kara, Avcıol Basım Yayım, 2004.

 

İlave Kaynak

1Uygulamalı Temel Fizik Mekanik, Kudret Özdaş ve Ertuğrul Yörükoğulları, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul..

2Genel Fizik Problem Çözümleri, çev.: Mehmet Kara vd., Pegem Akademi Yayıncılık, 2006.

3Fiziğin Temelleri Elektrik Problem Çözümleri 2, David Halliday, Robert Resnick, Arkadaş Yayınları, ISBN : 9789755090252.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

14

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

2

1

2

Toplam iş yükü

129