Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

AITB1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuYazılım Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Semra ÖZEN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ, Okt. Veysel Usta, Okt. Ülkü Köksal, Okt.Semra Özen
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık dönemi (kongreler, T. B. M. M. 'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İnkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler.

1, 3

ÖÇ - 2 :

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına yol açan iç ve dış nedenler hakkında temel bilgiler öğrenebilirler.

1, 3

ÖÇ - 3 :

Osmanlı İmparatorluğunu yıkılmaktan kurtarmak için yapılan yenilik hareketlerinin, başarısız olma nedenlerini anlayabilirler.

1, 3

ÖÇ - 4 :

I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve ülkemizin işgali karşısında Türk Milletinin Atatürkün önderliğinde başlattığı uyanışın önemini anlayabilirler.

1, 3

ÖÇ - 5 :

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkelerini yürekten benimseme ve savunma düşüncesini anlayabilirler.

1, 3

ÖÇ - 6 :

Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanabilirler.

1, 3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar. Devlet ve Unsurları , Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp

 Hafta 2

Türk İnkılâbını hazırlayan nedenler. Osmanlı Devletinin yıkılışı, iç nedenler Dış nedenler

 Hafta 3

Osmanlı Devletinin jeopolitik durumu nedeniyle karşılaştığı tehditler Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri. Tanzimat öncesi ıslahatlar

 Hafta 4

Tanzimat Fermanı , Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet , II. Meşrutiyet

 Hafta 5

Osmanlı Devleti'nin son döneminde fikir Akımları ( Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık,Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi?nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı

 Hafta 6

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı?nın nedenleri ve Savaşın başlaması

 Hafta 7

Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması ve Savaştığı Cepheler, Cepheler ve Sonuçları

 Hafta 8

Osmanlı Devletini Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar Ant, Londra Ant, Sykes Picot Ant, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşının sona Ermasi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri.

 Hafta 11

Mustafa Kemal Paşanın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı. Mustafa Kemal Paşanın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi.

 Hafta 12

Erzurum Kongresi ve önemi, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Ulusal Mücadele döneminde diğar kongreler.

 Hafta 13

Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması, Misak-ı Milli

 Hafta 14

T.B.M.M.nin açılması, Nitelikleri. Ulusal Mücadelede basın

 Hafta 15

T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar. Türkiye'yi paylaşma tasarıları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara

2Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Alpargu, M., Özçelik, İ., Yavuz N., 2003; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

21/11/2018

30

50

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2019

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

15

15

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60