Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HEM 217 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6+16+0 ECTS:24
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHemşirelik Bölümü
Ön KoşulZ.HEM 104 - Meslekte Temel İlk.Ve Uygu. dersinden DD notu almış olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 6 saat teorik ve 16 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Sevilay HİNTİSTAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç Dr. Nesrin NURAL, Öğr. Gör. Şule BIYIK BAYRAM
Öğretim Dili Türkçe
Staj28 Gün
 
Dersin Amacı
Öğrenciye İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisini öğretebilme, tıbbi hasta bakımında rol ve sorumluluk alabilme, hemşirelik bakımını gerektiren her yerde problem çözme ve karar verme sürecini becerili bir şekilde kullanabilme, kronik hastalarda hasta gereksinimlerini belirleyebilme, potansiyel riskleri tanımlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

hasta gereksinimlerini, risklerini belirleyebilir, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir ve değerlendirebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 2 :

hastanın bakımında temel bilgileri kullanabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 3 :

kliniklerde teknik hemşirelik becerilerini kullanabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 4 :

gerektiğinde hızlı ve doğru karar verme sürecini kullanabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 5 :

sağlık ve hastalık kavramlarını değerlendirebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

1,5

ÖÇ - 6 :

sistemlerle (GİS, üriner, solunum, KVS vb) ilgili uygun hemşirelik bakımı yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 7 :

kronik hastalıklarda uygun hemşirelik bakımı uygulayabilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 8 :

hasta eğitimi yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 9 :

terminal dönem hastasına uygun hemşirelik bakımı yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

ÖÇ - 10 :

yaşlı bakımı yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

1,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Hemşirelikte temel kavramlar, hemşirelik ve hemşirelik yaklaşımları, sıvı elektrolit, asid baz dengesi ve dengesizlikleri, yaşlılık sorunları ve hemşirelik bakımı, kanser ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, eklem ve bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, deri hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ağrı ve ağrılı bireyde hemşirelik yaklaşımları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hemşirelikte Temel Kavramlar İnsan ve gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık eğitimi,hastalığa karşı gösterilen tepkiler, beden bilinci,sağlık ve hastalığın değerlendirilmesi, hemşirelik ve hemşirelik yaklaşımları

 Hafta 2

Kanser ve Hemşirelik Bakımı Kanserin önemi, etiyolojik risk faktörleri ve korunma, kanserde tanı yöntemleri, kanserin oluşumu,gelişmesi ve sınıflandırılması, kanser tedavileri ve hemşirelik bakımı, kanser hemşireliği, semptom kontrolü, onkolojik aciller ve bakım verenin korunması

 Hafta 3

Sıvı-Elektrolit, Asid-Baz Dengesi Sıvı-elektrolit dengesi, sıvı-elektrolit dengesizlikleri,asid-baz dengesi, asid-baz dengesizlikleri

 Hafta 4

Kan Hastalıkları (Hematoloji) ve Hemşirelik Bakımı Kanın yapısı ve tanı işlemleri, eritrosit hastalıkları ve hemşirelik bakımı (anemiler, polisitemi, lökosit hastalıkları ve hemşirelik bakımı (lökopeni-nötropeni, lösemiler, malign lenfomalar, kanama bozuklukları ve hemşirelik bakımı

 Hafta 5

Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Solunum sisteminin yapısı ve fonksiyonları, risk faktörleri ve korunma, solunum sisteminin değerlendirilmesi, üst solunum yolları hastalıkları ve hemşirelik bakımı, bronş, akciğer hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum yetmezlikleri ve bakımı

 Hafta 6

Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı İdrar yolları-böbreklerin anatomisi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi, böbrek ve idrar yollarında fonksiyonel bozukluklar, sıvı elektrolit dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı, idrar yolları-böbrek hastalıkları tedavisi ve hemşirelik bakımı

 Hafta 7

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Kalbin yapısı ve fonksiyonları, kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi ve tanı testleri, kalp ritmi bozuklukları ve hemşirelik bakımı, koroner arter hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalbin yapısal hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp yetmezliği ve hemşirelik bakımı, kalp hastalıklarından korunma, vasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı

 Hafta 8

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları, sindirim sisteminin değerlendirilmesi ve tanı testleri, ağız-özefagus-mide hastalıkları ve hemşirelik bakımı, pankreas-safra-karaciğer hastalıkları ve hemşirelik bakımı

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Endokrin Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Endokrin sistemin yapısı-fonksiyonları ve değerlendirilmesi, hipofiz fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı,tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, adrenal bez hastalıkları, pankreas hastalıkları ve hemşirelik bakımı (Diyabetes Mellitus)

 Hafta 11

Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Eklem ve bağ dokusu yapısı, romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, polimiyosit, dejeneratif eklem hastalıkları, osteoartrit, gut hastalığı

 Hafta 12

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bağışıklık sistemi ve fonksiyonları, bağışıklık sistemi hastalıkları (aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar) ve hemşirelik bakımı, allerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı

 Hafta 13

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları, nörolojik değerlendirme ve tanı testleri, bilinçsizliğe neden olan durumlar ve hemşirelik bakımı (bilinç bozuklukları, kafa içi basıncı artma sendromu, serebrovasküler hastalıklar, nörolojik hastalarda semptomlar, sık görülen nörolojik hastalıklar (motor sistem hastalıkları, parkinson, demans, alzheimer, epilepsi, multiple skleroz, Guillain Barre) ve hemşirelik bakımı

 Hafta 14

II. ara sınavı

 Hafta 15

Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Derinin yapısı, fonksiyonları ve değerlendirilmesi, deri hastalıklarında özel hemşirelik bakımı gerektiren sorunlar, deri hastalıklarında özel tedavi yöntemleri, sekresyon hastalıkları, bakteriyel enfeksiyonlar, viral deri hastalıkları, mantar hastalıkları, paraziter dermatozlar, egzamatöz hastalıklar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Akdemir N, Birol L. 2004; İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Vehbi Koç Vakfı. SANERC Yayın No:2, 2. Baskı, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Karadeniz, G. 2008; İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Yaklaşımlar. Göktuğ Yayıncılık, Baran Ofset, Ankara.

2Birol, L.2007;Hemşirelik Süreci.Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Şti. 8. Baskı, İzmir.

3Williams LS, Hopper PD. 2007; Understanding Medical-Surgical Nursing. Third Edition. F.A. Davis Company, Philadelphia.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

20/11/2012

1

25

Yıl içi çalışma

14

16/12/2012

1

Klinik Uygulama

7
9
10
11
12
13
14
15
16

02/11/2012/30/12/2012

50

Dönem sonu sınavı

17

08/01/2013

1

25

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

8

14

112

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

8

64

Arasınav

6

2

12

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

8

14

112

Ödev

6

14

84

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

14

84

Dönem sonu sınavı

4

8

32

Diğer 1

8

14

112

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

724