Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

GEOD405 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYS. 3+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHarita Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması, Uzaktan eğitim
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Çetin CÖMERT
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere CBS'nin ne olduğunun kavratılması ve CBS'nin konumsal analiz fonksiyonlarını ve kavramları üzerinde bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

konumsal bilginin doğru karar verebilmek için ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek.

10

1,3,4

ÖÇ - 2 :

konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemlerini öğrenecek ve CBS?nin kullanım alanlarını kavrayabilecek.

10

1,3,4

ÖÇ - 3 :

CBS için gerekli temel bileşenleri ve konumsal analiz fonksiyonlarını öğrenerek gerçek problemleri modelleyebilecek.

5,8

1,3,4

ÖÇ - 4 :

modern harita üretim yaklaşımları ile verinin etkin bir şekilde sunumunu yapabilecek

3

1,3,4

ÖÇ - 5 :

uygulama projeleri yaparak gerçek dünya problemlerinin CBS ile nasıl modellenebileceğini öğrenecek.

2,4,12

1,3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

CBS Kavramlar ve uygulamalar, Çizge teorisi ve topoloji, Topolojik veri yapıları, CBS'de Topoloji kurma, CBS'de veritabanı tasarlama, Konumsal Analizler ; Konumsal analiz operasyonlarının sınıflandırılması, Konumsal Analizler; Vektör bindirme işlemleri, Komşuluk analizi (eğim, yön, bitişiklik), Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık, Ağ analizleri, WEBCBS, CBS ile ilgili eğilimler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

CBS kavramları ve uygulamaları 1 - CBS'ye giriş, temel kavramlar, özel CBS uygulamaları, tarihçe

 Hafta 2

CBS kavramları ve uygulamaları 2 - CBS'nin işlevi, Veritabanı Yönetim Sistemleri ile ilişkisi

 Hafta 3

CBS'de Topoloji kurma - Topolojik hatalar ve düzeltilmesi Lab1 - ArcGIS 9.2'ye giriş

 Hafta 4

CBS'de Topoloji kurma (in ArcGIS 9.2) Lab2 - ArcGIS'de topoloji kurma

 Hafta 5

Konumsal analizler - Konumsal analiz işlemlerinin sınıflandırılması (J.K.Berry) Lab3 - Buffer, intersect analizleri, model builder (ArcGIS 9.2)

 Hafta 6

Konumsal analizler - vektör bindirme analizleri Lab4 - Bindirme işlemleri (ArcGIS 9.2 Analiz araçları) - Lab kontrol-1.1

 Hafta 7

Konumsal Analizler - CBS'de veritabanı tasarımı Lab5 - Lab kontrol 1.2

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Konumsal Analizler - Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık Lab7 - Katı atık yer seçimi (ArcGIS 9.2) - Lab Kontrol 2.2 (devam)

 Hafta 10

Lab8 - Lab Kontrol 3

 Hafta 11

Konumsal Analizler - Ağ Analizleri-1 Lab9 - Ağ analizleri-1

 Hafta 12

Konumsal Analizler - Ağ Analizleri-2 Lab10- Ağ analizleri - 2

 Hafta 13

Adres coğrafi kodlama, UAVT uygulamaları Lab11 - UAVT uygulaması

 Hafta 14

WebCBS

 Hafta 15

Laboratuar Sınavı - ödev projelerinin değerlendirilmesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Principles of Geographical Information Systems for Land resources assessment, P.A. Burrough, Oxford University Press, 2nd edition, 1998

 

İlave Kaynak

1An Introduction to Digital maping, S.E. Masry, Y.C. Lee, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of new Brunswick, Fredericton, Canada, June 1988.

2Beyond Mapping, Concepts, Algorithms, and Issues in GIS, Berry,J.K., GIS World Books, Forth Collins, Co, 1993, 226p.

3Fundamental operations in computer-assisted map analysis, International Journal of Geographical Information Science, Volume 1, Issue 2 1987 , pages 119 ? 136.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

1,33

30

Laboratuar sınavı

15

3

20

Dönem sonu sınavı

16

1,25

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Laboratuar çalışması

2

14

28

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

16

1

16

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100