Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK 410 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK - II 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa CİN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Milletlerarası usul hukuku ile yabancıların Türkiye'deki hukuki statüsü hakkında bilgi vermek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yabancılık unsuru taşıyan olaylarda hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirleyebilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

yabancılık unsuru taşıyan olaylarda diğer devlet hukuklarının fonksiyonunu formüle edebilecek

ÖÇ - 3 :

uygulamadan örnek olayları yorumlayabilecek

1,2,3,6,8,9

1

ÖÇ - 4 :

Türk yabancılar hukuku ile diğer ülke hukuklarını karşılaştırabilecek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

yabancıların ve vatandaşların haklarını değerlendirebilecek

1,2,3,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Aile hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku alanında kanunlar ihtilafı kuralları; Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, milletlerarası tahkim, yabancı mahkeme ve hakem kararların tanınması ve tenfizi. Yabancı kavramı, yabancıların haklarının tarihi gelişimi, uluslararası sözleşmelerede yabancıların durumu, Türk hukukunda yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel esaslar, yabancıların kişi hak ve özgürlüklerinden yararlanması, yabancıların sosyal ve konomik hakları ve özgürlükleri, yabancıların siyasi hakları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Aile hukuku alanında

 Hafta 2

Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Eşya hukuku alanında

 Hafta 3

Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Borçlar hukuku alanında

 Hafta 4

Türk Devletler Özel Hukukunda bağlama kuralları: Borçlar hukuku alanında

 Hafta 5

Milletlerarası yetki

 Hafta 6

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi

 Hafta 7

Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

 Hafta 8

Milletlerarası Tahkim

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yabancı kavramı, yabancılar hukukunun tarihi gelişimi, yabancılar hkukunun kaynakları

 Hafta 11

Türk yabancılar hukukunun genel esasları, yabancıların Türkiye'ye giriş, ikamet ve seyahat hakkı

 Hafta 12

Yabancıların Türkiye'de çalışma ve sosyal güvenlik hakkı

 Hafta 13

Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinme hakkı

 Hafta 14

Yabancıların Türkiye'de miras hakkı

 Hafta 15

Yabancıların sınırdışı edilmesi, dava hakkı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şanlı, C. 2016; Miletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, 5. bası, İstanbul

2Çelikel, A.- Gelgel,G, 2014, Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 20. bası, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Nomer, E. 2015; Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınları, 21. bası, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

09

11/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

15

1

15

Diğer 2

10

2

20

Toplam iş yükü

120