Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK 408 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Ayşe ADIGÜZEL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri-
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Sosyal güvenlik hukuku konusu sosyal güvenlik sisteminin işleyişine esas hukuki mevzuattır. Bu mevzuat primli sistem (sosyal sigortalar hukuku ) ve primsiz sistem (sosyal yardım ve sosyal hizmetler hukuku adı altında iki bölümde ele alınır. Türk sosyal güvenlik sistemi ve bu sistem içinde sağlanan sosyal güvenlik yardımları, yardım alma şartları hakkında bilgi vermek; sistemin hukuki yönünü aktarmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.

6,9

1

ÖÇ - 2 :

sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilirler.

2,4,8,9

1

ÖÇ - 3 :

mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,9

1

ÖÇ - 4 :

sosyal güvenlik hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler

1,2,4,6,9

1

ÖÇ - 5 :

işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.

1,2,4,5,6,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyal güvenlik hukuku, konusu, hukuki kaynakları; sosyal güvenlik hakkı ve Anayasada sosyal güvenlik, sosyal güvenlik hukukunun tarihi gelişimi sosyal sigorta ilişkisi, sosyal sigorta sistemimizin kurumsal yapısı, sosyal sigortalar, sosyal riskler nelerdir? Bu sosyal riskler gerçekleştiğinde sigortalılara SGK (Sos. Güv. Kurumu)unca hangi yardım ve hizmetlerin sunulacağı araştırılır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sosyal güvenlik hukuku, tanımı, görevleri, araçları.

 Hafta 2

Sosyal Güvenlik Hukukunda "sigortalı" kavramı

 Hafta 3

Sosyal Riskler ve Çeşitleri.

 Hafta 4

Yükümlülükler: 1-Kurumun, 2-İşverenin, 3- Sigortalının yükümlülükleri.

 Hafta 5

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası.

 Hafta 6

Maluliyet sigortası.

 Hafta 7

Genel Sağlık Sigortası ve Hastalık Sigortası.

 Hafta 8

Analık Sigortası.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yaşlılık sigortası.

 Hafta 11

Ölüm sigortası.

 Hafta 12

İşsizlik sigortası.

 Hafta 13

Bireysel emeklilik.

 Hafta 14

Ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi.

 Hafta 15

Sosyal hizmet ve sosyal yardım.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Güzel, A., Okur, A.R., Caniklioğlu, N. 2013; Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Uşan, M.F. 2009; Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

9

36

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

3

5

15

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120