Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK 406 İŞ HUKUKU - II 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Ayşe ADIGÜZEL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. AYŞE ADIGÜZEL
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı toplu iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.

6,9

1

ÖÇ - 2 :

toplu iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler.

4,6,9

1

ÖÇ - 3 :

mevcut toplu iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.

2,3,4,5,6,7,9

1

ÖÇ - 4 :

toplu iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler.

1,2,3,4,9

1

ÖÇ - 5 :

işyerinde çıkabilecek toplu iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.

1,2,4,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Toplu iş hukukunun konusu, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, toplu hak uyuşmazlıkları grev ve lokavttır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sendikanın Tanımı ve Unsurları ve sendika ve Konfederasyonların Kuruluş Esasları.

 Hafta 2

Sendika özgürlüğü ve sendika ve Konfederasyonların Zorunlu Organları ve görev ve yetkileri.

 Hafta 3

Sendika ve konfederasyon üyeliğinin Kazanılması ve sona ermesi.

 Hafta 4

Sendikal güvenceler ve sendikaların ve Konfederasyonların Faaliyetleri.

 Hafta 5

Sendika ve konfederasyonların sona ermesi. gelir ve giderleri.

 Hafta 6

Sendikaların ve Konfederasyonların denetimi ve faaliyetlerinin durdurulması.

 Hafta 7

Toplu iş sözleşmesi, önemi, tarihçesi, TİS özerkliği.

 Hafta 8

TİS´in yapılması, kapsamı, düzeyi ve TİS ehliyeti ve yetkisi.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesinin akdedilmesi ve TİS´in iş sözleşmesi üzerine etkileri ve TİS´den yararlanma.

 Hafta 11

TİS´in yer itibariyle uygulanma alanı ve teşmil ve toplu İş Sözleşmesinin yorumu, iflası ve hükümsüzlüğü.

 Hafta 12

Toplu iş uyuşmazlıkları, barışçı çözüm yolları ve mücadeleci çözüm yolları ve grev.

 Hafta 13

Yasal grev ve hukuki sonuçları ve yasadışı grev ve hukuki sonuçları.

 Hafta 14

Lokavt hakkı ve Yasal lokavtın hukuki sonuçları

 Hafta 15

Yasadışı lokavt ve hukuki sonuçları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çelik, N. 2016; İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Narmanlıoğlu, Ü. 2016; İş Hukuku 2 - Toplu İş İlişkileri, Beta Yayınevi, İstanbul

2Sümer, H.H, 2016; İş Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

3

6

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

3

6

18

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

10

30

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

10

2

20

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120