Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK4017 ÇEVRE HUKUKU 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özge ATIL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Çevre hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının,ilkelerinin ve uygulamalarının öğretilmesi, ve teorik temelli bilgiler ışığında güncel sorunların analiz yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

çevre hakkına dair bilgi edinir

ÖÇ - 2 :

çevre hukukunun temel kavramları ve kaynaklarına dair bilgi edinir

ÖÇ - 3 :

çevrenin korunmasına dair genel hukuki bakış açısı kazanır

ÖÇ - 4 :

çevresel etki değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını yorumlayabilir

ÖÇ - 5 :

çevreyi kirletenlerin hukuki ve cezai sorumluluklarını yorumlayabilir

ÖÇ - 6 :

ilgili mahkeme kararlarını tartışabilir

ÖÇ - 7 :

çevre hukukuna ilişkin sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olur

ÖÇ - 8 :

çevre mevzuatını ve ilgili kuruluşları öğrenir

ÖÇ - 9 :

çevre hukukuna ilişkin önerilerde bulunabilir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çevre hakkı, çevre kavramı, çevre hukukunun doğuşu ve gelişimi, çevre hukukunun yeri kaynakları ve amacı,çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, çevre hukukunun temel ilkeleri, çevresel etki değerlendirilmesi, çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu. çevreyi kirletenin cezai sorumluluğu, ilgili mevzuat ve mahkeme kararlarının incelenmesi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ulusal ve uluslararası platformda çevre hakkı

 Hafta 2

çevre kavramı, çevre sorunsalı, temel çevre sorunları

 Hafta 3

çevrenin korunması, çevre hukukunun doğuşu ve gelişimi, kaynakları, diğer disiplinlerle ilişkileri

 Hafta 4

çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma

 Hafta 5

çevre hukukuna hakim olan ilkeler

 Hafta 6

çevre hukukuna hakim olan ilkeler devam

 Hafta 7

çevresel etki değerlendirilmesi

 Hafta 8

çevresel etki değerlendirilmesi devam ve genel tekrar

 Hafta 9

ara sınav

 Hafta 10

çevre ve idare hukuku bağlantısı

 Hafta 11

çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu

 Hafta 12

çevreyi kirletenin cezai sorumluluğu

 Hafta 13

çevreyi kirletenin cezai sorumluluğu devam

 Hafta 14

İlgili mahkeme kararlarının analizi

 Hafta 15

İlgili mahkeme kararlarının analizi ve genel tekrar

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

5/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

12

24

Sınıf dışı çalışma

10

3

30

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

15

1

15

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

1

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

91