Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK1003 HUKUK TARİHİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Recep NARTER
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Hukuk Tarihinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Hukuk Tarihine ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 2 :

Hukuk Tarihinin unsurlarını açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 3 :

Hukuk Tarihi unsurları ile diğer özellikleri arasındaki farkları açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

ÖÇ - 4 :

Hukuk Tarihi unsurlarını somut olaylara uygular ve değerlendirme yapar.

ÖÇ - 5 :

Hukuk Tarihi ne ilişkin genel bilgileri edinir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Hukuk Tarihinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Genel Giriş: Genel olarak hukuk tarihi

 Hafta 2

Hukuk tarihinin kaynakları ve Tarihçiliği

 Hafta 3

Eskiçağ Medeniyetlerinde Hukuk

 Hafta 4

İslam öncesi Türk hukuku, İslam sonrası Türk hukuku -I İslam kamu hukuku

 Hafta 5

İslam sonrası Türk hukuku Özel hukuk; Klasik çağda Osmanlı Devletinin merkezi örgütlenmesi (1300-1600)

 Hafta 6

Osmanlı Devletinde Tımar sistemi

 Hafta 7

Modern hukukun kaynağı olarak Roma hukuku: Anlamı, tarihsel aşamaları ve ana hatları ile Roma kamu hukuku

 Hafta 8

Modern özel hukuka giriş olarak Roma Özel hukuku Hukuki işlem

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Modern özel hukuka giriş olarak Roma Özel hukuku -Kişiler hukuku

 Hafta 11

Modern özel hukuka giriş olarak Roma Özel hukuku : mülkiyet

 Hafta 12

Modern özel hukuka giriş olarak Roma Özel hukuku ?IV: Borç ve haksız fiil kavramları

 Hafta 13

Avrupada modern hukuk düşüncesi ve modern hukuk sistemi, Reform sonrasında Türk hukuku- I: Kamu hukuku

 Hafta 14

Reform sonrasında Türk hukuku II: Özel hukuk

 Hafta 15

Özet ve değerlendirme

 Hafta 16

Genel Sınav

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

08/04//2018

0,5

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2018

0,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

2

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

1

1

Diğer 2

1

1

1

Toplam iş yükü

132