Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3003 TİCARET HUKUKU - I 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Hüseyin Cem ÇÖL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Mustafa TÜYSÜZ
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Türk Ticaret Hukukunun temel ilkelerini, kavramlarını, ticaret ortaklıkları ve kıymetli evrakın genel hükümlerini açıklamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ticari işletme ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

ÖÇ - 2 :

ticaret hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler

ÖÇ - 3 :

ticaret hayatında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilecekler

ÖÇ - 4 :

mevzuattan yararlanarak ticari faaliyetlerin yürütebilecekler

ÖÇ - 5 :

hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme tasarlayabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ticaret Hukukuna giriş,Ticari hükümler; Ticari iş; Ticari dava ve delil

 Hafta 2

Merchant; Ticaret sicili; Ticaret unvanı ve işletme adı

 Hafta 3

Haksız rekabet; Ticari defterler; Marka

 Hafta 4

Cari hesap; Ticari mümessil; Tellallık; Acenta

 Hafta 5

Şirketler Hukukuna giriş, Ticaret şirketleri; Şirket birleşmesi; Nevi değiştirme

 Hafta 6

Adi şirket; Kollektif şirket

 Hafta 7

Komandit şirket

 Hafta 8

Anonim şirketler

 Hafta 9

ara sınav

 Hafta 10

limited şirket

 Hafta 11

Kıymetli evraklar; Kıymetli evrakın devri; İptali

 Hafta 12

Kambiyo senetleri, Poliçe, Keşidesi ve unsurları;Poliçenin devri, cironun çeşitleri

 Hafta 13

Nama yazılı senetler; Hamile yazılı senetler; Borçlunun defileri

 Hafta 14

Kabul ve aval; Ödeme, Kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları; Bono

 Hafta 15

Çek, çeklerin keşidesi, unsurları Devri, Ödeme, Hamilin müracaat hakları

 Hafta 16

dönem sonu sınavları

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ticaret Hukuku BilgisiProf. Dr. Fatih Bilgili, Doç. Dr. Ertan Demirkapı, 2016

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

/04/2017

50

Dönem sonu sınavı

16

/06/2017

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Arasınav

4

6

24

Uygulama

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

6

36

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

105