Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3019 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL - I 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Mehmet KILIÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere borçlar hukuku özel hükümler ile teorik ve uygulamaya ilişkin bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Borçlar Hukuku özel hükümler ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 2 :

Sözleşme türlerini ayırt edebilir ve sorunları çözebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 3 :

Sözleşmelerde bulunan ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 4 :

Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

ÖÇ - 5 :

Satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, trampa sözleşmesiyle ilgili uyuşmazlıkları çözebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Türk hukukunda özel borç ilişkilerinin düzenlenmesi, borçlar hukukunda düzenlenen sözleşme türleri, satış sözleşemesi, taşınır satışı, taşınmaz satışı, trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders hakkında genel bilgiler

 Hafta 2

Borçlar hukuku özel hükümler ve sözleşmeler hakkında genel bilgiler

 Hafta 3

Sözleşme türleri, kanunu tarafıdan düzenlenenler ve kanun tarafından düzenlenmeyenler.

 Hafta 4

Sözleşme türlerine ilişkin problem çözümü.

 Hafta 5

Genel olarak satım sözleşmesi, Milletleri Arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması

 Hafta 6

Taşınır sözleşmesinde ayıptan sorumlululuk, zaptan sorumluluk

 Hafta 7

Taşınır sözleşmesinde satıcının ve alıcının temerrüdü.

 Hafta 8

Taşınır sözleşmelerine ilişkin pratik soru çözümleri

 Hafta 9

ARA SINAV

 Hafta 10

Taşınmaz Satımı

 Hafta 11

Taşınmaz Satımına İlişkin hukuk kliniği ve pratik çözümler

 Hafta 12

Trampa Sözleşmesi

 Hafta 13

Trapma Sözleşmesine İlişkin Hukuk Kliniği ( trampa sözleşmesi hazırlama) pratik çözümler.

 Hafta 14

Bağışlama Sözleşmesi

 Hafta 15

Sınav için genel tekrar, pratik soru çözümleme

 Hafta 16

FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Borçlar Hukuku(Özel Hükümler), Cevdet Yavuz (Faruk Acar/Burak Özen)- BETA YAYINLARI- Ankara 2016.

 

İlave Kaynak

1Borçlar Hukuku Özel Hükümler- Mustafa Alper Gümüş- Vedat Kitapçılık- İstanbul 2015.

2Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

5/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

6

5

30

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

5

25

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

90