Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

HUK3014 VERGİ CEZA HUKUKU 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHukuk Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ercan SARICAOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Vergi suç ve kabahatlerinin tanınması, yargı kararlarının oluşturduğu içtihatların da etkisiyle mevcut sistemin değerlendirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Vergi ceza hukukunu konu ve kapsamını bilir

ÖÇ - 2 :

Vergi ceza normunu tanır

ÖÇ - 3 :

Vergi suçlarını suç unsurları çerçevesinde analiz edebilir

ÖÇ - 4 :

Vergi kabahatlerini kabahat unsurları çerçevesinde analiz edebilir

ÖÇ - 5 :

Vergi suç ve kabahatlerinin uygulanma ve yargılanma usulünü bilir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Vergilendirme alanında ihlal anlamı taşıyan fiillerin belirlenmesi ve yaptırıma tabi tutulması zarureti içerisinde, devletin takip ettiği suç ve ceza siyaseti ile vergi politikasının etkileşim alanında oluşan norm sistemi konu edinilmektedir. Bu doğrultuda vergi suç ve kabahatlerinin mevzuat çerçevesinde analizi yapılmaktadır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kabahat ve Suç Kavramı

 Hafta 2

Vergi Ceza Hukuku konu ve kapsamı

 Hafta 3

Vergi suçları

 Hafta 4

Vergi Suçları

 Hafta 5

Vergi kaçakçılığı

 Hafta 6

Vergi kaçakçılığı

 Hafta 7

Vergi mahremiyetini ihlal

 Hafta 8

Ara sınav

 Hafta 9

Mükelleflerin özel işlerini görme

 Hafta 10

Vergi suçları

 Hafta 11

Vergi kabahatleri

 Hafta 12

Vergi kabahatleri

 Hafta 13

Vergi Ziyaı

 Hafta 14

Vergi ziyaı

 Hafta 15

Usulsüzlük

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

1SARICAOĞLU, Ercan. 2017; Türk Vergi Hukukunda Vergi Suç ve Kabahatleri Bakımından Yorum ve İspat, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

25

1

25

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

35

1

35

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

90